Baanbrekend Lochem: nieuwe samenwerking om meer uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen

Lochem – Baanbrekend Lochem is een samenwerking tussen ’t Baken en Randstad. De samenwerking heeft als doel meer uitkeringsgerechtigden in de gemeente Lochem sneller aan een betaalde baan te helpen, beter samen te werken en van elkaar te leren.
De samenwerking is gebaseerd op eerdere succesvolle publiek-private samenwerkingen tussen Randstad en publieke partijen.

De doelstelling van de gemeente Lochem is om meer mensen te begeleiden naar werk.
Zodra mensen weer aan het werk gaan, kunnen ze daarmee meer in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het verzilveren van arbeidspotentieel van de mensen die nu nog aan de kant staan, levert nieuwe kansen op voor werkgevers in de regio. Daarnaast betekent het voor de gemeente ook een besparing op de uitkeringslasten.

Randstad levert hier een bijdrage aan door gebruik te maken van haar database met vacatures, het netwerk in de regio en de jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling.

“Het mooie aan deze samenwerking is ook dat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en van elkaar kunnen leren. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel en gezamenlijk kunnen we daar goed op inspelen en een duurzame oplossing vinden. Daar is uiteindelijk de inwoner die bij ons heeft aangeklopt het beste mee geholpen. Zorgen dat de inwoner verder komt, dat is en blijft het doel”, aldus wethouder Eric Jan de Haan.

Yolanda Tieleman, operationeel directeur Randstad HR Solutions: “We zijn verheugd om met onze dienstverlening van Randstad Baanbrekend een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de gemeente Lochem. Onze ervaring leert dat als je uitgaat van de mogelijkheden van kandidaten en deze voorop zet, we voor veel mensen het verschil kunnen maken.