Lochem weer als vanouds op toeristische kaart

Lochem – Lochem als perfecte recreatiebestemming in eigen land. Het college wil dat toeristen vaker naar de gemeente Lochem komen, hier meer geld uitgeven en dat de werkgelegenheid in de sector toeneemt. Tegelijkertijd is een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor de eigen inwoners belangrijk. De vraag is hoe we dat doel gaan bereiken. Daarom is samen met recreatieondernemers een visie opgesteld. Zij gaan samen met de gemeente met de uitvoering aan de slag.

Hoe zetten we Lochem toeristisch op de kaart?
Recreatie en toerisme zijn vanouds belangrijke economische pijlers in Lochem. Samen met Valkenburg staat Lochem aan de wieg van de vrijetijdseconomie in Nederland. De ambitie is de tijden van weleer te doen herleven. Passend bij de wensen en eisen van deze tijd maar nog steeds leunend op een solide basis. Vanuit deze gedachte heeft de gemeente samen met de recreatieve sector een visie op het gebied van recreatie en toerisme opgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag waar voor de gemeente Lochem kansen liggen en welke investeringen dit vraagt. De gemeente stopt de komende jaren extra energie en geld in de vrijetijdseconomie.

Belang vrijetijdseconomie in Lochem
De economische betekenis van de toeristisch recreatieve sector in de Achterhoek bedroeg in 2017 € 265 miljoen. Van alle gemeentes heeft Lochem het hoogste aandeel (16%) wat neerkomt op een betekenis van € 42 miljoen. Van de totale werkgelegenheid in Lochem werkt 8% van de beroepsbevolking in de recreatieve sector (totale Achterhoek 6.5%).
Lochem Spreekt over recreatie en toerisme
In maart 2019 hebben inwoners de vragenlijst recreatie en toerisme ingevuld. Zij gaven onder andere aan op welke manier zij in eigen gemeente hun vrije tijd invulden, welke voorzieningen zij het meest waardeerden en wat beter zou kunnen. Naar verwachting worden de resultaten in mei bekend. Ook zal de gemeente toeristen en recreatieondernemers vragen naar hun mening.

Uitvoering
De visie zet in op een goede samenwerking tussen bedrijven, instellingen, ondernemers, inwoners en gemeente om voortdurend ‘werk te maken’ van een vitale sector. Een uitvoeringsagenda is opgesteld met concrete projecten. Die agenda wordt voortdurend bijgesteld als kansen en mogelijkheden zich aandienen. Als het aan het college ligt, wordt in 2019 al geïnvesteerd in een nieuwe eigentijdse inrichting van de VVV, goede digitale informatievoorziening, een lokaal innovatiecentrum voor vrijetijdseconomie in samenwerking met de Gasfabriek Deventer, uitbreiden en verbeteren van wandelpaden in Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel en voorzieningen voor recreatief elektrisch vervoer.Het college trekt daar in 2019 ongeveer € 165.000 voor uit.

Besluitvorming
De verwachting is dat de raad tijdens een Politieke Avond in mei een besluit neemt over de visie op recreatie en toerisme.