Extra geld als aanmoediging voor inwonerinitiatieven Lochem

Lochem – Er is extra geld beschikbaar om de dialoog rondom inwonerinitiatieven aan te moedigen Initiatiefnemers kunnen hierdoor aan de hand van een plan inwoners betrekken bij hun idee en werken aan draagvlak.

De gemeente krijgt regelmatig vragen om hulp bij het werken aan draagvlak. Bijvoorbeeld van inwoners of dorpsraden die iets willen in hun buurt. Soms heel concreet en soms ook heel algemeen. Bijvoorbeeld: Hoe breng ik mijn initiatief onder de aandacht bij inwoners en partijen? Hoe pak ik dat zo goed mogelijk aan?”

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het budget is het belangrijk dat:
• Het initiatief aansluit bij de plannen van het college. Denk aan energie duurzaam opwekken, zorgen voor een prettig leefklimaat of bevorderen dat mensen meedoen in de samenleving.
• De aanvrager in een plan beschrijft hoe de bijdrage van de gemeente de dialoog kan ondersteunen.

De bijdrage uit het budget van ‘Dichtbij’ is bedoeld om de dialoog te ondersteunen en niet als bijdrage aan het initiatief zelf.

Ideeënmakelaars
Voor inwoners met een idee of initiatief zijn de ideeënmakelaars van de gemeente Lochem de eerste contactpersoon. Ze zijn te bereiken via (0573) 289222, via hun Facebookpagina https://www.facebook.com/ideevoorlochem en via idee@lochem.nl
Zij denken graag met u mee. Ook leggen zij uw vraag voor ondersteuning van een interactief proces voor aan het college.

In het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ introduceerde het college een werkbudget ‘Dichtbij’.