Officiële start campagne ‘Modder op de weg? Gas los!

Regio – Op 19 september aanstaande geven Conny Bieze (vice-voorzitter van ROV Oost-Nederland en gedeputeerde van de provincie Gelderland), Wim van Mourik, (voorzitter van CUMELA Nederland) en Hans van Sleen (wethouder gemeente Voorst), bij loonbedrijf Hofmeijer Voorst het officiële startsein voor de campagne ‘Modder op de weg? Gas los! in Gelderland. ROV Oost-Nederland ontwikkelde deze campagne in samenwerking met CUMELA.

Vooral in de maanden september t/m oktober en februari t/m maart rijden landbouwvoertuigen af en aan door het buitengebied om de oogst van het land te halen of voorbereidingen te treffen voor de teelt. In combinatie met natte weersomstandigheden kan er modder op de weg achterblijven. Dit leidt tot gladde wegen, wat gevaarlijke verkeerssituaties kan opleveren.

Modder op de weg? Gas los!

De campagne is bedoeld om weggebruikers te attenderen op de mogelijkheid van modder op de weg tijdens landbouwwerkzaamheden. Vaak blijkt namelijk dat zij in een situatie met modder op de weg niet adequaat genoeg reageren, waardoor de kans bestaat dat zij in een slip raken. Het is daarom van belang dat weggebruikers hun rijgedrag aanpassen. Dit betekent de snelheid matigen, gas los laten, blijven sturen in de gewenste rijrichting, en absoluut niet remmen.

Begrip

De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Door drukke werkzaamheden kan er echter gedurende de dag toch wat modder blijven liggen. De campagne vraagt daarom ook om onderling begrip: als we in het verkeer rekening houden met en begrip hebben voor elkaar, dan komt dat de verkeersveiligheid ten goede.

ROV Oost-Nederland

Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Hun ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

CUMELA en LTO

CUMELA is een brancheorganisatie voor ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie. Een team van zo’n 90 medewerkers ondersteunt de cumelabedrijven met advies in de brede zin: van algemene advisering voor de gehele sector of ledengroepen tot en met individueel maatwerkadvies en begeleiding bij bedrijfsprocessen.

LTO maakt deel uit van een samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO een LLTB. Zij vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.