Leden blij met uitbreiding bestuur Sportclub Lochem

Lochem – Het bestuur van Sportclub Lochem heeft sinds deze maand vijf nieuwe leden. De vijf werden benoemd tijdens een drukbezochte Algemene Leden Vergadering. Het nieuwe negenkoppige bestuur van Sportclub Lochem staat te trappelen om de toekomst van de vereniging verder vorm te geven.

Sportclub Lochem maakt de afgelopen jaren een stormachtige groei door. Momenteel telt de club ruim 800 leden. “De groei maakt versterking van het bestuur noodzakelijk”, zei voorzitter Ger ten Asbroek tijdens de ALV. “We zijn dan ook bijzonder gelukkig met deze uitbreiding.” De vijf nieuwe bestuursleden stelden zich kort voor en gingen in op hun ambities en de nieuwe bestuursstructuur. De aanwezige leden verwelkomden het nieuwe bestuur vervolgens met luid applaus.

Het bestuur van Sportclub Lochem ziet er nu als volgt uit:

Ger ten Asbroek – Voorzitter
Daan Siebelink – Secretaris
Gerrit Aanstoot – Penningmeester
Jakob Boelens – Vice-voorzitter
Wim Vossebelt – Sponsoring
Andre Boonk – Technische zaken
Sedat Cakmak – Jeugd
Tom Schooltink – Communicatie
Cindy ten Elshof – Vrijwilligerszaken

Bert Pardijs en Gerrit Wittenberg namen tijdens de ALV formeel afscheid als bestuurslid. Zij blijven actief betrokken bij de club.

Plan voor de toekomst
Het nieuwe bestuur is ambitieus en pakt de komende weken de lopende zaken op. Op de ALV van komend najaar zal het de leden de hoofdlijnen van een toekomstplan voor de club voorleggen. Ter voorbereiding spreekt het bestuur de komende maanden met verschillende betrokkenen.