Ondersteuning Werk en Inkomen per 1 januari bij de gemeente

Lochem/Zutphen – Vanaf 1 januari 2019 stopt de gemeenschappelijke regeling Het Plein. Vanaf volgend jaar gaan de gemeenten Zutphen en Lochem de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen aanbieden in hun eigen gemeente. Voor Zutphen geldt dit ook voor diverse zorgtaken die Het Plein nu uitvoert. Tot 1 januari voert Het Plein gewoon zijn huidige taken uit en verandert er dus niets voor inwoners en werkgevers. Beide colleges besloten dit afgelopen dinsdag. Eind 2017 spraken zij al het voornemen uit om te stoppen met Het Plein.

Sinds 2010 voert Het Plein de taken op het gebied van Werk en Inkomen uit voor de gemeenten Zutphen en Lochem. Voor Zutphen geldt dit ook voor verschillende zorgtaken, zoals Wmo, schuldhulpverlening en minimaregelingen en backoffice jeugd. De gemeenten willen deze ondersteuning dichter bij de inwoners organiseren. De beëindiging van Het Plein betekent dat de gemeenten zelf de taken ter hand nemen, waardoor zij beter sturing kunnen geven aan de uitvoering van hun taken.

Uitvoering Lochem en Zutphen
De gemeente Lochem brengt de inkomensondersteuning, naar verwachting, onder bij ’t Baken.’t Baken is de naam van de nieuwe toegang die per 1 januari bij de gemeente start. Daar kunnen inwoners terecht met alle vragen op het gebied van zorg, jeugd en inkomensondersteuning. Lochem neemt binnenkort een besluit over hoe zij de dienstverlening op het gebied van werk wil regelen. Voor de gemeente Zutphen is het voorstel om de ondersteuning die Het Plein biedt, deels onder te brengen bij het op te richten Werkbedrijf en deels bij de gemeentelijke organisatie waarbij de huidige drie toegangen (Jeugdhulp, Participatie en Wmo) plaats moeten maken voor één toegang.

Dienstverlening blijft gegarandeerd
Voor de overheveling van de taken naar de gemeenten Zutphen en Lochem is een plan van aanpak gemaakt. Centraal staat dat de dienstverlening van Het Plein tot 1 januari 2019 is gegarandeerd. Beide gemeenten doen er alles aan om de overgang voor cliënten en werkgevers zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat zij geen hinder ondervinden van de veranderingen. Iedere cliënt en werkgever van Het Plein wordt tijdig geïnformeerd over waar en bij wie zij per 1 januari terechtkunnen. Ook staat in het plan dat medewerkers van Het Plein vanaf 1 januari in dienst komen van de gemeente Zutphen. Daarnaast krijgen zij krijgen de gelegenheid om te solliciteren op functies in de gemeente Lochem. De gemeenten voelen en nemen daarmee verantwoordelijkheid voor de medewerkers van Het Plein.

Besluit in de gemeenteraad
De gemeenteraden van Zutphen en Lochem worden gevraagd een besluit te nemen over de kosten die gepaard gaan met de beëindiging van Het Plein. Ook kunnen zij een zienswijze inbrengen. Naar verwachting nemen beide gemeenteraden in juli een besluit. Het algemeen bestuur van Het Plein neemt vervolgens het definitieve besluit tot het opheffen van Het Plein.