Wat vinden de Lochemse inwoners van dienstverlening en leefbaarheid in hun buurt?

Meepraten kan via het digitale panel Lochem Spreekt!

Onder de vlag van Lochem Spreekt peilt de gemeente de mening van inwoners over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, de communicatie en dienstverlening van de gemeente en de inspanningen die de gemeente doet om inwoners mee te laten doen. Inwoners kunnen van 4 tot 28 juni deelnemen aan de peiling. Medio september 2018 zijn de resultaten bekend.

De gemeente gaat uit van een grotere rol van inwoners bij de dienstverlening. Dit stelt ook eisen aan de manier waarop de gemeente die dienstverlening organiseert. Dat iedereen kan meedoen is daarbij een voorwaarde. Daarom is het voor de gemeente belangrijk om de eigen prestaties te meten en de mening van inwoners te vragen over de dienstverlening. Voor dit onderzoek zijn 1000 inwoners extra in de leeftijd tot 40 jaar per brief uitgenodigd. De reden is dat Lochem Spreekt intussen meer dan 1200 deelnemers heeft, maar daarbij zijn relatief weinig jongeren.

Thema’s
Uitgangspunt van de burgerpeiling zijn vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, de relatie tussen inwoners en de gemeente, directe dienstverlening en zorg en welzijn. De thema’s komen terug in vragen zoals: Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Betrekt de gemeente u genoeg bij plannen?
Wat doet de gemeente met de resultaten en de suggesties?
Aan de hand van de resultaten gaat de gemeente bekijken hoe ze haar dienstverlening kan verbeteren. De gemeente zal haar inwoners in het najaar van 2018 via www.lochem.nl en in het gemeentenieuws laten weten hoe ze dat concreet gaat doen.

Uitkomsten op www.waarstaatjegemeente.nl
De uitkomsten van het onderzoek zijn medio september 2018 in te zien op www.lochem.nl. De resultaten zijn dan ook te vinden op het dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen. Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.lochemspreekt.nl, aanmelden is gratis, de deelnemers krijgen een e-mail zodra er een onderzoek start. Meedoen kan ook op papier. Inwoners nemen dan contact op met Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, telefoon (0575) 76 02 27. Zij krijgen de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek toegestuurd op hun huisadres.

Hoe werkt het?
Panelleden krijgen gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Per keer beslissen panelleden of zij willen meedoen. Zij ontvangen altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail, en horen wat de gemeente daarmee doet.