Nieuwbouw scholen aan Verwoldseweg in Laren

Laren – De Braninkschool, Prins Willem Alexanderschool en Bartiméus Onderwijs komen in 2020 onder één dak aan de Verwoldseweg in Laren. Het college van B&W heeft op 3 april tot nieuwbouw besloten. De eerste twee scholen zijn al op deze locatie gevestigd. Bartiméus verhuist van Lochem naar Laren.

Wethouder Trix van der Linden: ”de bestaande locatie in Laren biedt veel voordelen voor huisvesting van onderwijs. De plek ligt centraal, er is een gymzaal en kinderopvang. Bovendien heeft de gemeente er in 2011 al geïnvesteerd in verkeersveiligheid, ontsluiting en parkeren. We vertrouwen er dan ook op dat de directie, docenten en buurt straks trots zijn op het nieuwe schoolgebouw en dat de leerlingen er graag komen.”

Nieuwbouw
Duurzaamheid, kostenbesparing en een prettige leeromgeving voor leerlingen zijn belangrijke afwegingen voor het college om te kiezen voor nieuwbouw. Een nieuw gebouw sluit ook beter aan op de kwaliteitseisen van modern onderwijs en op samenwerking tussen scholen. Ruimten voor gezamenlijk gebruik zijn bij nieuwbouw bijvoorbeeld gemakkelijker te realiseren dan bij renovatie.

Bartiméus
Bartiméus biedt onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. De school ziet voordelen in huisvesting in Laren omdat Laren goed bereikbaar is voor leerlingen uit haar regio. Bovendien vindt zij samenwerking met de twee andere basisscholen belangrijk voor haar eigen onderwijs. Leerlingen met een verschillende achtergrond kunnen elkaar op het schoolplein bijvoorbeeld vertellen over hun ervaringen en samen spelen.

Wie zijn betrokken?
Het college vindt het betrekken van onderwijs, buurt, gebruikers van Kidshuus en Braninkhal en Wakker Laorne bij de plannen belangrijk. Zij kennen de omgeving en praten mee over verkeersveiligheid, parkeren en ontsluiting van het schoolterrein.

Voorbereidingskrediet
Het college heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 340.955 voor de verdere ontwikkeling en voorbereiding van het plan. Het krediet van ruim € 5 miljoen voor onderzoek, sloop, bouw en tijdelijke onderwijshuisvesting is opgenomen in de begroting 2018. Streven is om de nieuwbouw in 2020 in gebruik te nemen.

Integraal Huisvesting Plan vastgesteld
Op 11 september 2017 heeft de raad het Integraal Huisvesting Plan vastgesteld. Een van de bouwinitiatieven is renovatie of nieuwbouw voor De Braninkschool en Prins Willem Alexanderschool in Laren. Daaraan wordt huisvesting voor Bartiméus Onderwijs toegevoegd.