Ondertekening Samenwerkingsconvenant ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’

De afgelopen periode is flink geïnvesteerd in de Berkellandse aanpak voor jongeren. Uitgangspunt van deze aanpak is dat overlast moet worden verminderd én dat er tegelijkertijd ook ruimte is voor jongeren om zich te kunnen ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen inzetten.
Op donderdag 15 maart ondertekenden partijen die in gezamenlijkheid meer voor jongeren en hun omgeving kunnen betekenen, een samenwerkingsconvenant. Dit zijn de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Samenwerkingsverband Slinge | Berkel, Iriszorg, MAXX Onderwijs, Staringcollege, het Assinkcollege en Halt. Andere toetreders zijn altijd mogelijk.

Binnen deze samenwerking delen de partners signalen, zetten zij gezamenlijke acties uit en monitoren zij resultaten.

Over de  meerwaarde van deze samenwerking.
Wilma Ekelhof van Samenwerkingsverband Slinge | Berkel: “Wij komen in beeld als er complexe problematiek speelt. Onze schoolmaatschappelijk werker komt daarvoor op alle voortgezet onderwijs scholen en is daarmee een schakel tussen scholen, gezinnen en vrije tijd”.

Ismaël Johannis van Iriszorg: ‘Dit convenant ondersteunt dat wat we eigenlijk al aan het doen zijn: preventief samenwerken’

Arjen Schimmel van MaxX Onderwijs: ‘Onze kernwaarden ‘ik doe ertoe, jij doet ertoe, de omgeving doet ertoe’ biedt aanknopingspunten voor een intensievere samenwerking’

Nico Woonink van het Staring College:  ‘Zo leren we elkaar weer beter kennen en dit is nodig voor een goede samenwerking’

Julia Beernink van AOC Oost: ‘We zijn erg blij met deze samenwerking en met name met de komst van de nieuwe jongerenwerker’.

Wim Jansen van het Openbaar Ministerie: ‘Met deze samenwerking kunnen we invulling geven aan een betekenisvolle straf voor een jongere’

Arjan van de Groep van de politie: ‘Door samenwerking kunnen we ook een preventieve rol vervullen. Daar zijn wij erg blij mee’.

Nicole van Vonno, jongerenwerker: “Om voor jongeren optimale kansen te creëren maar ook om de zorg en ondersteuning voor jongeren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is een sterk netwerk van samenwerkende partners heel belangrijk”

Marijke van Haaren, wethouder van de gemeente Berkelland: ‘We willen jongeren in Berkelland perspectief bieden en een klimaat creëren waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben daarbij alle partners aan tafel hard nodig’.