Rondkomen in Lochem: check waar je recht op hebt!

Lochem- De gemeente Lochem heeft verschillende regelingen voor ondersteuning aan inwoners die weinig te besteden hebben.

Veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne ‘Rondkomen in Lochem’ wil de gemeente Lochem hierin verandering brengen. Zo is er een speciale rekentool ontwikkeld waar u zelf kunt kijken welke regelingen er zijn.

Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunnen zij checken of er een regeling is waar zij voor in aanmerking komen. De campagne is maandag 22 januari gestart. Via abri-posters, flyers, een animatiefilmpje, social media en een toolkit voor verwijzers wordt zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan de regelingen op www.checkwaarjerechtophebt.nl. Naast de regelingen die de gemeente biedt, is daar ook informatie te vinden over organisaties als het Budget Advies Centrum (B€L), Stichting Leergeld of bijvoorbeeld de Voedselbank. Zijn er ook schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen. Voor wie? Iedereen die een laag inkomen heeft of weinig te besteden als gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage voor de sportclub of voor net dat extraatje om mee te kunnen doen. Wethouder Ingrid de Pagter: “We willen er zo voor zorgen dat iedereen in de gemeente krijgt waar hij of zij recht op heeft en mee kan doen in de samenleving.”. Afhankelijk van persoonlijke situatie Of u gebruik kunt maken van een regeling of voorziening, hangt af van uw persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met de leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl is alle informatie te vinden over de mogelijkheden.

Hulp nodig? Vanzelfsprekend kunnen kunt u altijd een gesprek vragen bij de gemeente. Bellen of langskomen in het gemeentehuis in Lochem kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via 0573 28 92 22.