Boek leven en werk van Hendrik Willem Heuvel

Op zaterdag 25 november  is de presentatie van het boek ‘In het voetspoor van meester Heuvel. Nieuw licht op leven en werk van Hendrik Willem Heuvel’.

Het boek komt voort uit vijf jaar Studiekring Hendrik Willem Heuvel, een groep belangstellende kenners, onder wie ook familieleden van de inmiddels zeer bekende Achterhoekse auteur.

Deze kring is in 2012 opgericht op initiatief van Derk Jansen uit Oenkerk (Fr. ) en heeft inmiddels samenwerking gezocht met de Larense Heuvel Werkgroep.

H.W. Heuvel (1864-1926) heeft nog altijd grote betekenis voor de kennis van historie en volkskunde van Oost-Nederland. De boerenzoon en hoofdonderwijzer uit Oolde bij Laren wist als geen ander de sfeer in de 19e eeuw te beschrijven en was daarnaast uitzonderlijk onderlegd op velerlei gebied. Hoe kon hij, naast het werk voor school, gezin, kerk en tal van bijkomende activiteiten, zoveel kennis vergaren en zoveel uitmuntende boeken (ook schoolboeken) en artikelen schrijven?  Die vraag is nog steeds niet helemaal beantwoord. In het boek beschrijven twaalf auteurs evenveel aspecten uit leven en werk van Heuvel, en werpen daarmee een nieuw licht hierop.

De presentatie is in de boerderij ’t Levenkamp  (Levenkamp 2, Laren) van de fam. Gouwenberg, het geboortehuis in Oolde van Heuvels overgrootmoeder Geertruida Levenkamp.

Het boek is na de presentatie verkrijgbaar in de boekhandel.

Het boek werd mogelijk door de steun  van de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, de G. A. van der Lugt Stichting, de Stichting De Roos-Gesink en de stichting Fonds A. H. Martens van Sevenhoven. Daarnaast heeft ook de Mr. H. J. Steenbergenstichting  (uitgeverij van het Erfgoedcentrum) aan deze uitgave bijgedragen.

De meewerkende auteurs zijn:

Ben van Dijk (rondgang door oud-Borculo)

Aad Eerland (gedichten geïnspireerd door Heuvel)

Frederiek Eggink (Heuvel en het lied)

André van Gessel  (Heimwee als Leitmotiv in het werk van Heuvel)

Henk Harmsen (Heuvel en het katholicisme)

Arend Heideman (Fotograaf B. Hoetink en een wandeling door Gelselaar)

Derk Jansen (Heuvel als volkskundige en Heuvels lezing De wonderen van het heelal)

René Nijhof  (Inleiding.  Heuvel als filosoof)

Leendert van Prooije (Heuvel als beschrijver van boerderijen)

Johan van Rhijn (Mijn overgrootvader)

Tonny Roeterdink (Sleutelfiguren in Oud-Achterhoeksch Boerenleven)

Lex Schaars (Heuvel en het Achterhoeks dialect)