Co-creatieavond voor vernieuwend donatiesysteem

Wiel van Barbara Marx Hubbard – onderdelen van de samenleving.

‘Met één euro per week veranderen we de wereld.’ Dat is de slogan van het vorig jaar gestarte donatiesysteem voor initiatieven die bijdragen aan de nieuwe wereld. Op woensdagavond 17 mei is een bijeenkomst in Zutphen waarin de initiatiefnemers toelichten wat het donatiesysteem inhoudt. Louis Böhtlingk, oprichter van Care First World, sluit via een beeldbelverbinding aan om te vertellen over de projecten die hij wereldwijd heeft opgezet en dezelfde principes nastreven als de initiatieven voor de nieuwe wereld van het donatiesysteem. Daarna is de vraag aan de aanwezigen om mee te denken over hoe de organisatie steviger neer te zetten.

Dat onze huidige samenleving aan verandering toe is wordt duidelijk in alle crises die zich op dit moment voordoen. Tegelijk ontstaan er ook allerlei projecten en organisaties om bij te dragen aan een wereld op basis van duurzaamheid, gelijkwaardigheid en harmonie. Het donatiesysteem ondersteunt deze initiatieven met een financiële bijdrage en door het faciliteren van een netwerk. Daarbij is het van belang dat elk deel van de samenleving meedoet.

In 2022 is begonnen met de regio Zutphen als pilot. Tientallen donateurs meldden zich spontaan aan nadat zij hoorden over het donatiesysteem. Na een aantal projecten die donaties ontvingen beseffen de initiatiefnemers dat de interne organisatie nu eerst aandacht nodig heeft. Naast een goede website en boekhoudprogramma is er behoefte aan meer menskracht. Iemand die wil helpen met de administratie, een vrijwilliger met gevoel voor communicatie en één of meerdere mensen die zich bezighouden met nieuwe projecten en het organiseren van bijeenkomsten. Bijdragen kan ook als inwoner van Zutphen door het donatiesysteem jouw ‘Zutphense Zetje’ te gunnen. Bekijk het bijbehorende filmpje op www.medeinzutphen.nl/donatiesysteem-nieuwe-wereld.

Idealiter levert de co-creatieavond op 17 mei een aantal vrijwilligers op die zich met het donatiesysteem willen verbinden. Maar het is ook zeker bedoeld als laagdrempelige manier voor een ieder om kennis te maken met het donatiesysteem. Alle suggesties om verder te groeien zijn welkom. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Locatie is Proeflokalen aan het Vispoortplein 16 te Zutphen. Voor de onkosten, waaronder thee of koffie met wat lekkers, is een vrijwillige bijdrage van 5 euro gewenst. Aanmelden graag via donatienieuwewereld@gmail.com