Gemeente koopt terrein aan rand Lochem voor statushouders en Oekraïners

Op het terrein naast Zwem- en sportcentrum De Beemd komen tijdelijke woningen voor statushouders en ontheemde Oekraïners. Op het terrein staat ook een woonhuis, dat nu als kantoor in gebruik is. Dit wordt aangepast zodat het weer geschikt is om te wonen.

Het college wil Oekraïense ontheemden en statushouders huisvesten aan de Zutphenseweg 106. De gemeente wil met een ontheffing voor 10 jaar, 6 tot 8 flexibele wooneenheden voor maximaal 56 Oekraïners plaatsen op het terrein. Het woonhuis wordt geschikt voor maximaal 12 statushouders.  Binnen de termijn van 10 jaar is de locatie ook te gebruiken voor andere doelgroepen, zoals starters en spoedzoekers. Het plan voor de hele locatie wordt de komende maanden uitgewerkt.

Velen hebben behoefte aan een thuis om te bouwen aan de toekomst
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Als college nemen we onze verantwoordelijkheid om meer woonruimte te creëren. Met dit besluit dragen we bij aan het oplossen van de vluchtelingencrisis en voeren we een raadsmotie uit. Maar er is meer nodig. Voor onze jongeren en voor iedereen die met spoed een thuis nodig heeft, moet er meer ruimte komen. Als overheden moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Als gemeenschap hebben we de plicht om te zorgen voor een dak boven ieders hoofd.”

Nood aan woningen en opvangplekken is hoog
De gemeente staat voor de grote uitdaging om te zorgen voor genoeg woningen voor ontheemden, asielzoekers, spoedzoekers, starters, statushouders en andere doelgroepen. Voor de zomer moeten er woningen zijn voor 41 statushouders. Ook vangt de gemeente op dit moment 160 Oekraïense vluchtelingen op. Meer plekken zijn nodig nu de oorlog in Oekraïne voortduurt.

Aan de rand van de stad, voorzieningen dichtbij
Zutphenseweg 106 ligt aan de rand van de stad Lochem. Voorzieningen als openbaar vervoer, onderwijs, winkels en sportverenigingen liggen binnen bereik. De locatie is, op één buur na, omsloten door gronden van de gemeente zelf. Directe omwonenden en belanghebbenden kregen een brief van of gesprek met de projectmanager van de gemeente. Zij krijgen informatie over de stappen die volgen.

Begeleiding
Oekraïners en statushouders die aan de Zutphenseweg 106 komen te wonen, krijgen begeleiding van Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Lochem en de gemeente Lochem. Statushouders zijn mensen die asiel aanvroegen en met vergunning in Nederland mogen blijven. Zij betalen huur voor de woonruimten en mogen ook werken. Ook de Oekraïners mogen werken.