Provinciale Staten vergaderen over de begroting van 2023

De komende jaren verandert de financiële situatie van provincie Gelderland. Dat heeft gevolgen voor haar doelen en activiteiten. In de Statenvergadering van 9 november 2022 besluiten Provinciale Staten (PS) onder andere over de Begroting 2023. Een week later vergaderen PS over de verduurzaming van de begroting vanaf 2024.

Begroting 2023
De Begroting 2023 is de laatste begroting van deze Statenperiode. Het geeft invulling aan de ambities uit het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland. De provincie heeft per ambitie, op themaniveau opgenomen welke doelen ze wil bereiken, welke prestaties ze verwacht te leveren en welke activiteiten ze daarvoor in 2023 verwacht uit te voeren tegen welke kosten.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – FoodValley
Tot 2040 wil de provincie 100.000 extra woningen realiseren in de regio Arnhem – Nijmegen – FoodValley. Er is een verstedelijkingsstrategie voor de regio opgesteld, waarin opgaven voor wonen, werken, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof en natuur en landschap integraal zijn meegenomen. Aan de Staten ligt nu het besluit voor om de Verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – FoodValley vast te stellen.

Wijziging in VVD-fractie
Rosmarijn Boender neemt tijdens de Statenvergadering afscheid als Statenlid. Zij zet haar politieke carrière voort bij gemeente Voorst. In september 2022 is zij daar benoemd als wethouder. Dorien Mulderije wordt op 9 november als Statenlid van de VVD geïnstalleerd. Mulderij maakte eerder in deze Statenperiode ook al tijdelijk deel uit van de VVD-fractie.

Volg de Statenvergadering van woensdag 9 november 2022
De Statenvergadering begint woensdag 9 november om 11.00 uur en is te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem. Of bekijk de vergadering en de bijbehorende stukken online via Gelderland.nl/Statenlive.

Open agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open agenda op 16 november 2022. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen door Statenleden. Aanmelden kan vóór maandag 14 november, 12.00 uur bij de Griffie via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden.