Gelderse begroting 2023: investeren voor nu en later

Provincie Gelderland zet volgend jaar fors in op de stikstofproblematiek, het woningtekort en de energietransitie. Dit zijn de belangrijke onderwerpen voor 2023. ‘De samenleving wordt getroffen door crisis op crisis. Juist nu zijn doorbraken in deze complexe opgaven van belang. Ook om de samenleving vertrouwen te geven dat de overheid problemen op kan lossen kan. Daar spelen wij als provincie een belangrijke rol in.’ aldus gedeputeerde financiën Jan Markink.

Crisissen aanpakken
Voor de directe aanpak van stikstofproblematiek staat €37 miljoen op de begroting, maar veel andere maatregelen dragen ook bij aan het oplossen van dit vraagstuk, zoals de verbetering van de biodiversiteit. Voor het aanpakken van de woningcrisis staat €18 miljoen begroot, onder andere voor het Actieplan wonen, waarmee de bouw van 45.000 woningen wordt versneld. Voor verduurzaming en energietransitie wordt €50 miljoen uitgetrokken. Volgend jaar start bijvoorbeeld een regeling voor het verduurzamen van publieke gebouwen zoals dorpshuizen en kerken.

Zorgen over energieprijzen
‘We maken ons in deze tijd ook echt zorgen over de torenhoge inflatie en energieprijzen. Dit raakt Gelderse inwoners, instellingen en bedrijven keihard.’ zegt Markink. De provincie kijkt, naast de rol van het Rijk en gemeenten, daarom ook naar de eigen rol in deze crisis. Daarbij wordt in eerste instantie onderzocht welke bestaande maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming bij kunnen dragen. Dan gaat het onder andere om energieloketten die advies en ondersteuning kunnen bieden aan bewoners én MKB-bedrijven.

 Markink: ‘Onze toegevoegde waarde ligt niet direct bij korte termijnhulpacties waar gemeenten en het Rijk vooral een rol hebben, maar juist bij investeren in structurele oplossingen voor de energie infrastructuur, duurzame woningen, de stikstofproblemen en economie, ook om nieuwe crisissen voor te zijn.’

Nog veel te doen en door te geven
In de begroting staan de plannen en bijbehorende kosten voor het volgende jaar. De provincie is onder andere verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Gelderland, het provinciale wegennet en de aanleg en het beheer van natuur. In totaal staat er voor € 925 miljoen aan maatregelen en plannen in. De begroting 2023 is de laatste van de huidige coalitie. Markink: ‘We hebben nog veel te doen en door te geven, want de opgaven waar we mee te maken hebben strekken zich verder uit dan een 4-jarige periode.’

Geld voor projecten Eerbeek en Herdenken.
Naast de plannen en bijbehorende kosten voor 2023 wordt er bij de begroting ook voor verschillende nieuwe projecten financiering gevraagd. Onder andere €10 miljoen voor de Toekomstbestendig wonen lening, €4,4 miljoen voor 80 jaar vrijheid & herdenken, €13,5 miljoen voor het Logistiek Centrum Eerbeek en de verbeterde inpassing van papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek, en €250.000 euro voor gemeente Hattem voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.

Keuzes voor een duurzame toekomst
Om al de opgaven aan te kunnen en de volgende periode niet met financiële tekorten te  laten beginnen, werkt de provincie op dit moment aan een duurzame begroting die de komende jaren structurele uitgaven, structureel dekt. In het vervolgvoorstel van de begroting komt hier een voorstel voor. Op 9 november besluiten Provinciale Staten over de begroting 2023.