Gelderland: 100.000 nieuwe woningen in 2030

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen. Samen met de gemeenten doen zij dit woonaanbod aan Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit is meer dan 10% van de landelijke woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 100.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we  starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.

Nationale Woon- en Bouwagenda
Om de wooncrisis het hoofd te bieden heeft Minister de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. De Minister heeft de provincies gevraagd een woonaanbod te doen van het aantal woningen dat er t/m 2030 kunnen worden gebouwd. Provincie Gelderland verwacht dat er 100.000 huizen kunnen worden bijgebouwd, waarvan 60.000 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 10.000 woningen meer dan de indicatie die de provincie in juni heeft gegeven.

Alle regio’s doen mee
Het Gelders woonaanbod is opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. De verdeling over de regio’s is:

  • Achterhoek: 8.000 woningen
  • Cleantech Regio: 17.000 woningen
  • Noord-Veluwe: 11.000 woningen
  • Foodvalley: 18.500 woningen
  • Rivierenland: 12.500 woningen
  • Groene Metropool Regio: 33.000 woningen.

Meer investeren in woningbouw
Voor de bouw 100.000 woningen is steun van de rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid, waaronder de verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren en de Regio-Express, de maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. We hebben ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt.

Samen de woningcrisis aanpakken
Peter Kerris: ‘We staan voor een grote uitdaging om de woningen te bouwen die nodig zijn. Zeker nu de grondprijzen, de rente en de bouwkosten stijgen. Daar is daadkracht voor nodig van alle betrokken partijen. Samen kunnen we de woningcrisis oplossen. We zijn het verplicht aan al die starters die geen betaalbare woning meer kunnen vinden.’