Gelders Warmte Infrabedrijf stap dichterbij: meer en sneller woningen aardgasvrij

Uitleg over warmtenet in Didam tijdens werkbezoek provincie

Provincie Gelderland, Alliander, Oost NL als fondsmanager van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), en zeven Gelderse gemeenten willen samen een organisatie opzetten om publieke warmtenetten aan te leggen: het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB). Provinciale Staten spraken op 28 september hun steun uit om verder te gaan met de voorbereidingen voor de oprichting van het GWIB. Het definitieve besluit over de oprichting valt in voorjaar van 2023. Doel is sneller en meer aardgasvrije woningen in Gelderland.

 340.000 woningen aardgasvrij met warmtenet
Er staan ongeveer een miljoen woningen in Gelderland, waarvan er zo’n 340. 000 aardgasvrij gemaakt kunnen worden met een warmtenet. In Gelderland maken momenteel zo’n 42.000 huishoudens gebruik van lokale open warmtenetten In verschillende Gelderse gemeenten.

 Praktijk weerbarstig
In de praktijk blijkt de aanleg van een warmtenet vaak lastig te realiseren. Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan expertise en budget om de plannen nu concreet verder te brengen. Met het GWIB ontstaat een publiek warmte infrabedrijf. Dit ondersteunt meerdere projecten, waardoor de financieringsrisico’s worden gespreid en schaalvoordelen worden gecreëerd. 

Jan van der Meer gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “ik ben blij met de steun en waardering van de meerderheid van Provinciale Staten. We laten hier echt lef zien om de overschakeling naar duurzame warmte te versnellen. De noodzaak hiertoe is alleen maar groter geworden.

 GWIB
Het GWIB brengt samen met de betrokken gemeenten de technische en financiële haalbaarheid van lokale warmteprojecten in beeld. Het GWIB en de gemeente participeren samen in een lokaal warmte infra bedrijf (LWIB) dat vervolgens de warmtenetten ontwikkelt, aanlegt en exploiteert. Energieleveranciers zoals energiecoöperaties of marktpartijen leveren de energie.