Koninklijke Onderscheiding voor Aaltje Megelink

Ruurlo – Burgemeester Van Oostrum reikte op zaterdag 24 september 2022 aan mevrouw A.H. Megelink-Nijland uit Ruurlo de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit. De uitreiking vond plaats tijdens de Hartenwensdag van De Zonnebloem afdeling Ruurlo in het Kulturhus aan de Nieuwe Weg 5 in Ruurlo.

Mevrouw Megelink is bijna 40 jaar actief voor de Ruurlose samenleving
Zij begon als ouderling-kerkvoogd bij de Hervormde Gemeente Ruurlo (1983-1995). Sinds 1995 is mevrouw actief voor De Zonnebloem afdeling Ruurlo in de functies: algemeen vrijwilliger (1995-heden), bestuurslid Activiteiten (2001-2012), lid werkgroep Bezoekwerk (2007-heden), lid werkgroep Wel en Wee (2007-heden) en lid van de werkgroep Activiteiten (2013-heden). Verder  was mevrouw gastvrouw bij Verzorgingshuis/Woonzorglocatie De Bundeling (2011-2019). 

Haar inzet was en is van bijzondere waarde
De inzet van mevrouw Megelink-Nijland op het terrein van ouderenzorg en religieus leven beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, ontvangt mevrouw Megelink-Nijland de

Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.