Marjan Holmer-Vriezekolk Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op zaterdag 27 augustus, een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Marjan Holmer. Dit gebeurde tijdens de receptie van het 60 + 1-jarig jubileum van Kleindiervereniging Pels en Pluim in de St. Steffenmanege in Laren. 

Kleindiervereniging Pels en Pluim
Marjan was 10 jaar toen ze met haar Rode Nieuwzeelanders lid werd van Kleindiervereniging Pels en Pluim. Al snel werkte ze mee aan een regionale jeugdshow en kwam ze in het jeugdbestuur. Ze organiseerde allerlei activiteiten voor jeugdleden, zoals een regionale keuring. De keuring groeide van regionaal via provinciaal tot zelfs landelijk. Door de inzet van het jeugdbestuur kreeg de vereniging als enige in Nederland het predicaat “Landelijke Jeugdbondsshow” van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers Verenigingen (NBS). Marjan organiseert mede de Jeugdbondshows. Toen het aantal jeugdige inzenders terugliep, opperde Marjan het idee om aan elke show een thema te verbinden. Dat werd een groot succes. Dankzij haar gedrevenheid is dit jaar al de 45e landelijke jeugdshow Laren gevierd.

Bij KLN is Marjan vanaf 2008 lid van het redactieteam. Zij schrijft voor het blad Kleindier Magazine op de jeugdpagina Alles Kids en over verenigingen uit het hele land die veel betekenen voor de kleindierensport.

Haar gedrevenheid ontging het algemeen bestuur van Pels en Pluim niet. Zo werd ze in 1985 bestuurslid en sinds 1992 is ze secretaresse. Ze schrijft onder andere persberichten, uitnodigingen, Pels@Pluimpjes en jaarverslagen. Ze beantwoordt e-mails, houdt de website bij, regelt attenties en kaartjes bij lief en leed. Verder houdt ze zich bezig met de nieuwjaarsbijeenkomsten, jaarvergaderingen en informatieavonden. Ook maakte Marjan een boekwerk over de geschiedenis van 50 jaar Pels en Pluim. Marjan is een vrijwilliger die erg belangrijk is. Ze kent alle leden en de leden kennen haar. Daarmee heeft zij een grote verbindende rol binnen de vereniging!

Achterhoeks Verband
Van 1991 tot 2018 zette Marjan zich als secretaresse in voor het promoten en stimuleren van de kleindierensport in de Achterhoek. Zij zette zich vooral in voor de jeugd. Ze was initiator van een speciale jeugddag en de drijvende kracht achter de activiteiten. Eén daarvan is de jaarlijkse fokkersdag die door het Achterhoeks Verband georganiseerd wordt.

De Battumse Revue
Vanaf 2017 speelt Marjan een belangrijke rol in de PR-groep die alle publicaties en acties rondom de Battumse Revue voorbereidt en uitvoert. Door het regionale karakter levert de revue een belangrijke bijdrage aan de cultuur. Marjan bedenkt mede de PR-strategie en het ontwikkelen van acties. Specifiek houdt zij zich bezig met het schrijven van artikelen voor publicaties en kranten. Haar inbreng is kundig en altijd opbouwend kritisch. Erg passend bij de verenigingscultuur van het revuegezelschap. Ze vindt  verbondenheid en samenwerking enorm belangrijk.

Kapittel voor de Civiele Orden
Marjan Holmer-Vriezekolk wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De aard, duur, regionale en landelijke uitstraling en betekenis van de activiteiten van mevrouw Marjan Holmer-Vriezekolk zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.