Inloopbijeenkomst over de N346 Schakel Achterhoek-A1

Provincie Gelderland organiseert samen met aannemer BAM Infra een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek – A1. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 september in de Schouwburg Lochem. Tussen 16.00 en 21.00 uur zijn geïnteresseerden welkom. Aanmelden is niet nodig.

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen het ontwerp bekijken. Ook geeft de aannemer informatie waar de werkzaamheden plaatsvinden en wat dat betekent voor de bereikbaarheid van de omgeving. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen.

Ontwerp
Bam Infra heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 vanaf het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd tot aan het kruispunt Goorseweg / Nettelhorsterweg. Dit is inclusief de nieuwe brug over het Twentekanaal en de nieuwe fiets-voetgangersbrug naar het nieuwe stationsgebied. Met dit ontwerp wordt de nieuwe provinciale weg landschappelijk ingepast en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt.

Toekomstbestendig
De N346 Schakel Achterhoek A1 is een toekomstbestendige oplossing om de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) bereikbaar te houden. We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van doorgaand verkeer te verbeteren. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen.

Aparte fiets- en voetgangersbrug
Door de aanleg van de fiets- voetgangersbrug vanaf de bestaande Lochemse Brug naar het station, wordt het snelverkeer gescheiden van voetgangers en fietsers. Dit zorgt voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een betere doorstroming.

Sluipverkeer
Met de nieuwe N346 ontstaat een logische en snelle regionale verbinding naar de Achterhoek.. Door aanleg van de parallelwegen zoals de Kwinkweerd en de Goorseweg wordt regionaal verkeer gescheiden van het lokale verkeer en bestemmingsverkeer. Dit zorgt voor een betere doorstroming en veiligheid. Ook sluipverkeer zoals over de Ampsenseweg zal sterk afnemen of verdwijnen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Planning
Vanaf maart 2023 gaat de eerste schop de grond in voor de N346 Schakel Achterhoek – A1 . Provincie en de aannemer proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Medio 2025 is de nieuwe provinciale weg klaar.