Gelderland wijst drinkwaterreserveringsgebieden aan

Gelderland krijgt 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Provinciale Staten hebben daarmee ingestemd. Daarmee wordt het grondwater beschermd, zodat Gelderlanders minstens tot 2040 kunnen beschikken over goed drinkwater. 

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben blij met wat we gezamenlijk gerealiseerd hebben. Het huidige plan is een goed resultaat. Hiermee stellen we een toekomstige eerste levensbehoefte zo goed mogelijk veilig. Drinkwater is en blijft belangrijk.”

Het Rijk heeft alle provincies gevraagd – met het oog op een toenemende vraag naar drinkwater – bronnen aan te wijzen en te gaan beschermen. Zo blijft het grondwater schoon en kan het in de toekomst worden opgepompt. Na onderzoek heeft de provincie aanvankelijk 70 mogelijke gebieden gevonden. Op basis van een brede afweging zijn 11 gebieden gekozen. Daarmee kan voldaan worden aan de opgave voor drinkwater voor de komende decennia.

Bij de aanwijzing van deze gebieden is rekening gehouden met andere typen grondgebruik en toekomstige ontwikkelingen. De bescherming  van het grondwater, heeft wel enkele consequenties. Sommige activiteiten zijn niet mogelijk, bijvoorbeeld geothermie. Een aantal gebieden, met name in de Betuwe, hebben verschillende diepe kleilagen die het ondergelegen water beschermen. In deze kleilagen mogen geen nieuwe boringen plaatsvinden. Bovengronds zijn daar geen regels voor activiteiten. Voor de gebieden zonder diepe beschermende kleilaag zijn er wel regels voor risicovolle activiteiten. Windmolens en zonneparken,  woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen blijven mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden.

Vanuit de  Staten is onder meer verzocht om een planning die inzichtelijk maakt wat de concrete vervolgstappen zijn op korte termijn. Dat wordt medio oktober duidelijk. Ook is gevraagd om   de oprichting van de Betuwse watertafel. De laan- en fruitboomtelers willen overleg over waterbeschikbaarheid voor de sector nu en in de toekomst.  Gelderland heeft die handschoen opgepakt. Waterprofessionals van de provincie, het waterschap en Vitens voeren met de telers het brede gesprek over een robuust watersysteem in het Rivierengebied voor de komende 50-100 jaar. Zodat er voldoende water blijft voor iedereen, ook voor de laan- en fruitboomteelt.      

De provincie gaat nu de drinkwaterreserveringsgebieden concreter invullen. Aankomend najaar presenteert Gelderland een planning voor het vervolgproces. En we gaan onderzoeken of we vier relatief grote drinkwaterreserveringsgebieden kunnen verkleinen. Dat zijn de gebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren, Liemers-West en Zeddam-Ulft. Als dat lukt, heeft de aanwijzing dus minder gevolgen. We bespreken met Vitens hoe we tot concrete winlocaties kunnen komen. Zo komt er zo snel mogelijk duidelijkheid over de duur van de reservering en de regels. Daarnaast gaan we verder onderzoek doen naar andere concepten voor de drinkwatervoorziening en zetten we in op drinkwaterbesparing. Zo werkt Gelderland samen met partners aan een duurzame drinkwatervoorziening in een duurzaam watersysteem.