Heiligenbeeldenmuseum zoekt vrijwilligers

Al bijna 25 jaar bestaat het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg, centraal gelegen in onze parochie 12 Apostelen. Het is een initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw hebben behoed voor de ondergang. Toen immers moest de stijlvolle Antonius van Paduakerk op de Kranenburg, naar een ontwerp van bouwmeester Pierre Cuypers, als eerste kerk in onze parochie, de deuren sluiten. De Kranenburg dreigde zijn kerk te verliezen, maar vrijwilligers staken daar een stokje voor.

Plm. 150.000 bezoekers wisten in deze afgelopen jaren de weg te vinden naar het Heiligenbeeldenmuseum om hier de sfeer en devotie van de wereld van de heiligen en hun beelden te aanschouwen.

Circa 70 vrijwilligers verwelkomen de gasten graag in hun en misschien jouw museum waar ieder jaar honderden heiligenbeelden en kerstgroepen te bewonderen zijn en interessante religieuze thema’s aan de orde komen.

Het vrijwilligerskorps bestaat grotendeels uit  oudere maar zeer gemotiveerde vrijwilligers, maar de laatste jaren neemt het aantal door overlijden of fysieke problemen langzaam af. Vandaar dat we proberen de groep weer op peil te krijgen met geïnteresseerde parochianen die belangstelling hebben voor en/of kennis van religieus erfgoed. Ook nu al komt ongeveer een kwart van onze vrijwilligers uit plaatsen buiten Vorden en Kranenburg en zij voelen zich in deze (gezellige) club mensen prima opgenomen. Bovendien ervaren zij hun vrijwilligerswerkzaamheden als zeer zinvol en zingevend!

Onze vrijwilligers houden zich o.a. bezig met de ontvangst van bezoekers, rondleidingen, tuin- en gebouwonderhoud, beheer van onze zich nog steeds uitbreidende collectie,  restauratie van beeldjes, ICT-zaken,  bestuurlijke aangelegenheden, etc.

Mocht je interesse gewekt zijn en wil je hieraan een steentje bij dragen, neem dan met ons contact op  via: info@heiligenbeeldenmuseum.nl . Voor meer informatie 06-1799 27 58, Ton Rutting, voorzitter of 06 23 917 592, Bart Overbeek, PR en marketing.