Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd

cybercrime

De provincie Gelderland wil gemeenten ondersteunen bij de verbetering van hun digitale veiligheid. Daarom wordt een zogeheten cyberchallenge aangeboden. Expertise om de gemeentelijke internetomgeving een stuk veiliger te maken; project Troje. Geïnteresseerde gemeenten krijgen een nulmeting aangeboden. Dat vormt dan het uitgangspunt van een verbetertraject. De drie best scorende gemeenten winnen vervolgens een red cell, waarbij ze compleet worden doorgelicht.

Er gaan weinig weken voorbij zonder publiciteit over hacken, gijzelsoftware of digitale datadiefstallen. Ook provincie Gelderland is daar het slachtoffer van geweest. Uit onderzoek van het medium Binnenlands Bestuur (2021) blijkt dat gemeenten ondanks geruchtmakende incidenten, enigszins kwetsbaar zijn/blijven voor cyberaanvallen. Het provinciale programma Weerbaarheid wil Gelderse gemeenten ondersteunen om ze digitaal weerbaarder maken.

Daarvoor wordt er gewerkt in 2 fases. In fase 1 doen we een nulmeting bij alle gemeenten die zich hiervoor aanmelden. Daarmee wordt duidelijk wat het huidige niveau van cyberweerbaarheid is. De focus ligt primair op de menselijke factor. Daarnaast worden ook technische en fysieke componenten getest. Deelnemende gemeenten geven beveiligingsexperts dus de mogelijkheid tot een inkijkje in de eigen digitale omgeving. Een soort paard van Troje dus, maar dan met een goede afloop.
 

De drie gemeenten die als beste scoren op de nulmeting gaan door naar fase 2. De betrokkenen winnen vervolgens een “red cell,” een check waarbij de organisatie compleet wordt doorgelicht. De ICT-omgevingen worden op de proef gesteld via een digitale aanvalssimulatie. Met deze red cell kunnen bijvoorbeeld gaten in de  monitoring en detectie worden opgespoord en zo de kwetsbaarheden van de organisatie worden blootgelegd. Na de analyse krijgen de bewuste gemeenten ondersteuning voor de verbetering van hun digitale weerbaarheid.

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Opnieuw een initiatief waarin we concreet bijdragen aan de veiligheid van onze provincie. Dit gaat ons allemaal aan. Mensen vertrouwen hun persoonlijke gegevens aan overheden toe, dat betekent dat wij daar zeer zorgvuldig mee om moeten gaan. Wat mij betreft zal Troje de digitale omgeving van overheden en haar inwoners versterken.” 

Cyberburgemeester Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk): ‘Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Ook de dienstverlening richting onze inwoners. Het is onze taak om dit op een verantwoorde en veilige manier te doen. De handreiking van de provincie Gelderland om onze digitale weerbaarheid in kaart te brengen en vervolgens te verbeteren grijpen wij dan ook met beide handen aan.’

De inschrijftermijn voor de challenge loopt tot 1 juli 2022. In het navolgende halfjaar vindt de nulmeting plaats. Dit project gaat door tot eind 2023.