Gelre ziekenhuizen opent BETER-poli voor patiënten met late gevolgen van Hodgkinlymfoom

Patiënt heeft afspraak op de BETER-poli in Gelre ziekenhuizen Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Hodgkinlymfoom is een goed te behandelen vorm van lymfklierkanker. Door betere behandelingen genezen steeds meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten.

De BETER-poli in Gelre ziekenhuizen is onderdeel van het Gelre Oncologisch Centrum en wordt gerund door een internist-hematoloog samen met de physician assistant en verpleegkundig specialist hematologie. Deze poli is tevens onderdeel van het landelijke BETER-project: Betere zorg na Hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op lange Termijn Effecten van chemotherapie en Radiotherapie.

Late effecten van behandeling van Hodgkinlymfoom
“Onder late effecten worden aandoeningen verstaan die zich ontwikkelen maanden tot jaren na de behandeling. Dit zijn aandoeningen die ook kunnen voorkomen bij mensen die niet voor Hodgkinlymfoom zijn behandeld. Overlevers van Hodgkinlymfoom hebben door de eerdere behandeling wel een veel grotere kans om zo’n aandoening te krijgen. Je kunt echter nooit met zekerheid zeggen of dit door de eerdere behandeling is gekomen of dat deze persoon de aandoening anders ook gekregen zou hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten, borstkanker of schildklierproblemen”, vertelt Leonie Strobbe, internist-hematoloog-oncoloog.

“In de BETER-poli willen we alle mogelijke late effecten goed in kaart brengen. Op deze manier kunnen we betere informatie en bruikbare adviezen geven aan diegenen die op het punt staan om behandeld te worden voor Hodgkinlymfoom en diegenen die in het verleden al zijn behandeld”, vervolgt Leonie Strobbe.

Wie komt in aanmerking voor nazorg op de BETER-poli?
De BETER-poli is specifiek voor mensen die behandeld zijn voor Hodgkinlymfoom en die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Mensen die in Gelre ziekenhuizen behandeld zijn voor Hodgkinlymfoom krijgen een uitnodiging als ze binnen de doelgroep vallen. Zij krijgen dan een brief met uitnodiging voor een afspraak in het ziekenhuis met de physician assistant of verpleegkundig specialist hematologie, aanvullende informatie en een uitgebreide vragenlijst.

“Deze BETER-vragenlijst is een vragenlijst die gaat over de huidige leefsituatie en eventuele gezondheidsproblemen die nu of jaren na behandeling aanwezig zijn. De vragenlijst heeft als doel na te gaan hoe hoog het risico is op verschillende late effecten als gevolg van de behandeling voor Hodgkinlymfoom. Ook wordt gekeken of sommige leefgewoonten dit risico beïnvloeden. Op de BETER-poli bespreek ik de ingevulde vragenlijst om te bepalen of iemand een verhoogd risico heeft op late effecten van de eerdere behandeling. Als dit zo is, bespreek ik met de patiënt een aanvullend onderzoek en eventuele behandeling”, vult physician assistant Kelly Dollenkamp-Eimers aan.

Meer informatie: http://www.beternahodgkin.nl/