Eenmalige energietoeslag én hulp bij energie besparen gemeente Lochem

Lochem – De energieprijzen zijn fors gestegen. Een deel van onze inwoners kan die prijsstijgingen niet opvangen. Daarom krijgt ieder huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800,– van de Rijksoverheid. Daarnaast helpt LochemEnergie deze mensen met concrete maatregelen om geld en energie te besparen.

De eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen. De gemeente verstrekt deze energietoeslag aan ieder huishouden dat bij ‘t Baken in beeld is via de bijstand, het gebruik van één of meer minimaregelingen in 2021 of 2022 of door deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Wanneer inwoners niet onder deze voorwaarden vallen maar wel een laag inkomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’t Baken (www.bakenlochem.nl). Dan wordt bekeken of zij toch in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag.

Brief met alle informatie
Huishoudens die bekend zijn bij ‘t Baken ontvangen een brief met informatie over het uitkeren van de energietoeslag. In deze brief staat ook nadere informatie over de hulp van LochemEnergie bij het besparen van energie in de woning.

Hulp van LochemEnergie
Het grootste deel van de mensen met een laag inkomen woont in een huurwoning. Maar er zijn ook mensen met een laag inkomen die een eigen huis hebben dat slecht geïsoleerd is. Ook deze huiseigenaren kunnen een beroep doen op hulp van LochemEnergie om energie te besparen. Om in aanmerking te komen, moet minstens een achtste van het netto-inkomen op gaan aan de energierekening.

De gemeente ontvangt van het Rijk 260.000 euro om naar schatting 1000 huishoudens te helpen om energie te besparen. Directeur Bob Duindam van LochemEnergie: “Energie is een eerste levensbehoefte, niemand kan zonder. We zijn erg blij met deze kans om voor nog meer inwoners van Lochem van betekenis te kunnen zijn met concrete maatregelen om geld en energie te besparen.” De maatregelen variëren van hulp bij energie besparen, ingrepen in de woning, tot de vervanging van energie ongunstige apparaten.

Inwoners kunnen zich aanmelden voor hulp
Wethouder Henk van Zeijts: “We willen zorgen dat de mensen om wie het gaat, daadwerkelijk merken dat het energieverbruik daalt. En we willen de mensen bereiken die dit echt nodig hebben. Daar gaan we ook met behulp van andere organisaties zoals woningcorporaties en welzijnswerk naar op zoek.” 

Inwoners kunnen zich aanmelden voor deze ondersteuning via energieactie2022@lochemenergie.net en via telefoonnummer 06 11220692

Geen laag inkomen maar wel hulp bij energie besparen?
Inwoners die niet tot de doelgroep behoren, maar wel energie willen besparen kunnen zich ook melden bij LochemEnergie. Energiecoaches brengen tijdens een huisbezoek in kaart hoe het energieverbruik omlaag kan.

Meer praktische tips en informatie vindt u op:
Voor alle inwoners geldt dat informatie over energiebesparing is te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/lochem, www.energieloketlochem.nl en www.lochemenergie.net