Zilveren Knoop voor René van Trigt

Lochem – Op Dinsdag 15 maart, kreeg de heer René van Trigt uit handen van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve een Zilveren Knoop. Dat gebeurde tijdens zijn afscheid bij de politie Oost-Nederland. Hij vervulde binnen het basisteam IJsselstreek de functie van operationeel Expert GGP (GebiedsGebondenPolitiezorg). Het afscheid is in het politiebureau aan de Houtwal in Zutphen.

Het college van B&W kent de Zilveren Knoop aan René van Trigt toe als blijk van waardering voor zijn verbindende werk. René kwam in 2010 via de politie in Den Haag naar Winterswijk en kwam daarna in Lochem terecht. Door de manier waarop hij zijn functie als operationeel Expert  invulde, kun je hem gerust een ‘wijkagent plus’ noemen.

Een groot hart en veel verbinding
René heeft zijn functie als operationeel Expert GebiedsGebondenPolitiezorg bevlogen en met grote betrokkenheid bij de inwoners van Lochem vormgegeven. Daarmee heeft hij zich echt onderscheiden. Hij heeft veel kennis van de gemeente Lochem en van wat er in de samenleving speelt. Inzicht hebben in de verbindingen tussen inwoners is een gave en heel belangrijk, met name als het om sociale veiligheid gaat. Hij kan mensen als geen ander wijzen op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat René ook siert is dat hij een groot hart voor de zwakkeren in de samenleving heeft.

Grote waarde als netwerkpartner
Als vertegenwoordiger van de politie is René voor de netwerkpartners van grote waarde geweest. Hij is toegankelijk, bereid om mee te denken, een stap extra te zetten én toch ook recht in de leer, zogezegd. Kenmerkend voor René is dat hij zich verdiept in een casus. Hij beschouwt een probleem niet alleen vanuit het oogpunt van de politie of vanuit een strafbaar feit, maar vooral vanuit een breder perspectief. Dat maakt dat hij goed is in het gesprekken met inwoners maar ook met professionals. Zijn bijdrage daaraan is erg gewaardeerd.

Een blijk van waardering
De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.