Provinciale Staten in gesprek met bewoners Eerbeek en Loenen

Op 16 maart gaan Provinciale Staten als onderdeel van hun werkbezoek aan Eerbeek-Loenen in gesprek met inwoners van de dorpen en andere betrokkenen. Door de grote impact op de leefomgeving hechten Provinciale Staten er waarde aan dat iedereen die dat wil kan participeren in het traject. Op locatie wordt die impact het beste zichtbaar.

Programma Eerbeek-Loenen 2030
In het programma Eerbeek-Loenen 2030 werken provincie Gelderland, gemeenten Brummen en Apeldoorn en de Industriekern Eerbeek Loenen samen om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten, de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek en Loenen te behouden en een stap te maken richting energietransitie van deze papier- en kartonindustrie.

GS zijn voornemens in dit kader begin 2022 Provinciale  Staten te vragen om middelen ter beschikking te stellen. Actueel spelen in het programma twee inpassingsplannen: de locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en de keuze voor de route en de bedrijfsinrichting van Folding Boxboard Eerbeek (FBE).

Grote impact op woonomgeving
De situatie in Eerbeek is bijzonder: papierindustrie is een zware industrie die verweven is met de woonomgeving, de impact is daarom groot. De omvang van de problematiek wordt goed zichtbaar op locatie. Provinciale Staten hebben het belang van goede participatie en de mogelijkheid voor een ieder om betrokken te kunnen zijn aangegeven.

In gesprek met betrokkenen
Op locatie Bosque (Harderwijkerweg 28, 6961 GE Eerbeek) kunnen betrokkenen en inwoners op 16 maart tussen 11:00 uur en 12:30 uur in gesprek met Statenleden van de verschillende fracties. Het is wel nodig u hiervoor aan te melden, met de oproep om u gebundeld te presenteren (maximaal 5 personen per groep). Aanmelden kan tot 8 maart 2022 via de griffie: 026- 359 9134 of griffie@gelderland.nl