Provincie versnelt de bouw van sociale huurwoningen

De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Met de subsidieregeling Betaalbaar Wonen versnelt provincie Gelderland de bouw van 400 woningen in Arnhem, Wageningen, Aalten, Brummen en West-Betuwe. De helft van de woningen zijn sociale huurwoningen. Hiervoor zet de provincie 1,3 miljoen euro in.

Woon-gedeputeerde Peter Kerris: ‘Er is een woonkloof tussen mensen met en zonder huis. Als de bouwkosten te hoog zijn vallen als eerste de betaalbare woningen af. Betaalbaar bouwen is vaak onbetaalbaar. Met deze regeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen en geven we starters een kans op een betaalbaar huis.’

Woningbouw versnellen
Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Met de subsidieregeling betaalbaar wonen provincie Gelderland een deel van deze publieke kosten voor zijn rekening om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te maken.

Winnaars Betaalbaar Wonen
De tender betaalbaar wonen is voor woningbouwprojecten tot 500 woningen. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen} en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid). De winnaars zijn:

Arnhem (Nijmeegseweg):

Op de plek waar in 2011 verouderde portiek etageflats zijn gesloopt, worden 230 woningen gebouwd, waarvan 71 sociale huurwoningen.

Brummen (Krullevaar):

Herontwikkeling van voormalig schoolterrein naar 16 huurwoningen.

Aalten (Ludgerstraat):

Op de plek van een voormalige school worden 54 woningen gebouwd waarvan 45 sociale huurwoningen.

West Betuwe (De Plantage):

De bouw van 64 woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen.

Wageningen (Ireneschool):

Op de plek waar de Ireneschool stond bouwt De Woningstichting 12 grondgebonden woningen en 24 appartementen in de sociale huur.

Met steun van de provincie wordt bij deze projecten de bouw van 400 woningen versneld, waaronder bijna de helft sociale huurwoningen. De bouw gaat in twee jaar van start en de sociale huurwoningen blijven minimaal 20 jaar in de categorie betaalbaar.

Woningbouw Nijmeegseweg
De meeste sociale huurwoningen worden gebouwd in het project Nijmeegseweg in Arnhem. Hier wordt de bouw van 230 woningen een jaar versneld, waaronder 71 sociale huurwoningen. De woningen worden klimaatadaptief en natuurinclusief gebouwd met ruimte voor groen. Hierdoor zijn de woningen voorbereid op het veranderende weer met hete zomers en natte winters en wordt de wijk een groene plek om van te genieten.

Wethouder Ronald Paping (Arnhem): ‘We zijn blij met deze subsidie van de provincie. Daardoor kunnen we vooral goede en betaalbare woningen bouwen, waarvan zeker 30 procent sociale huurwoningen. Het is een mooi plan, dat we samen met de wijk hebben gemaakt. Wij noemen dat ‘de Malburgse methode’.  Nu moeten we snel aan de slag, want de vraag naar betaalbare woningen is enorm.’

Foto: gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Ronald Paping