Kap van 130 eiken Nettelhorsterweg (N825)

boom

Tussen maandag 17 en zaterdag 22 januari 2022 gaat provincie Gelderland langs de  Nettelhorsterweg 130 zomereiken kappen. Er komen 263 nieuwe bomen om het landschap te versterken. In 2022 en 2023 voert de provincie de 1e fase van de reconstructie van de Nettelhorsterweg en Goorseweg  uit. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

De bomen worden gekapt  om de reconstructie van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en de Broekstraat uit te kunnen voeren. De provincie gaat de Nettelhorsterweg op dit deel verbreden omdat deze te smal is en de kruispunten Wengersteeg en Broekstraat worden aangepast. Het eerste deel van de Nettelhorsterweg wordt in de toekomst een doodlopende parallelweg. Fietsers gaan gebruik maken van deze parallelweg en aanliggende percelen blijven zo bereikbaar. Er komt een nieuw tracé ten oosten van de Nettelhorsterweg. Er is voor deze oplossing gekozen om zo de historische eikenlaan te behouden die bij het landschap hoort. Op de website www.gelderland.nl/N825  zijn animaties te bekijken van de nieuwe situatie en van de landschapsplannen.

Nadat de werkzaamheden klaar zijn plant de provincie 263 nieuwe bomen en legt houtwallen aan. Deze maatregelen versterken het landschap. Tijdens de kapwerkzaamheden wordt de Nettelhorsterweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Voor de kap is een ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming.