Tweede BSO+ van start bij De Bosmuis in Warnsveld

spelen

Zutphen – Op 10 januari 2022 gaat de tweede BSO+ van start in de gemeente Zutphen. Partou kinderopvang start op die datum met een BSO+ groep op hun BSO-locatie De Bosmuis in Warnsveld. Wethouder jeugd Annelies de Jonge: “Dit is nou echt zo’n idee waarvan je denkt ‘waarom is dit nog niet eerder bedacht’?”

De BSO+ is een buitenschoolse opvang met een ‘plus’ voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De BSO+ is een kleinschalige groep van maximaal 9 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerkers. Zo krijgen de kinderen extra aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben.

een gewone BSO-groep en er staan 2 pedagogisch medewerkers op de groep. De medewerkers worden ondersteund door medewerkers van Zozijn en entrea lindenhout. De eerste BSO+ startte in maart 2021 en zit in De Kaardebol.

Annelies de Jonge: “Ik ben echt heel blij dat er een tweede locatie komt. Dat wat we bedacht hebben, werkt dus. Als ouders meer willen weten of hun kind willen aanmelden, dan gaat dat via de jeugdconsulenten van de gemeente. Zij kijken en denken mee of de BSO+ inderdaad een passende plek is voor een kind.”

BSO+, net dat beetje extra
De BSO+ is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis, ontwikkelings- of leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Daarom werkt de BSO+ samen met vaste medewerkers van Zozijn en entrea lindenhout. Zij kijken en denken mee met de pedagogisch medewerkers op de groep zodat er een optimale ondersteuning geboden kan worden voor de kinderen.

Structuur, rust en natuur
De BSO+ groep werkt met een duidelijke structuur waarbij aandacht is voor ieders behoefte. De opvang vindt plaats in een groene omgeving. Er is een overzichtelijke groepsruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, bijvoorbeeld als zij overprikkeld raken. De pedagogisch medewerkers bieden verschillende activiteiten aan zoals bakken, koken en klimmen in een van de klimbomen. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel en om (buiten) te spelen met kinderen uit andere groep.