Onderhoud laanbomen richt zich op gezond en evenwichtig bomenbestand

In januari 2022 begint Circulus-Berkel met het onderhoud aan de gemeentelijke laanbomen in het buitengebied. Uitgangspunt voor het onderhoud is een gezond en evenwichtig laanbomenbestand. Daarbij gaat het om leeftijd, verschillende soorten, vitaliteit en veiligheid. Dit najaar stelde de gemeenteraad het nieuwe beleid voor beheer en onderhoud aan de laanbomen vast.

De Lochemse laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde deel van de bomen is zelfs meer dan 70 jaar oud. Eric-Jan de Haan, wethouder Buitenruimte: “Dat bomen steeds ouder zijn, betekent dat ze veel onderhoud nodig hebben. Tenslotte moeten weggebruikers wel veilig kunnen passeren. Om te voorkomen dat straks de meeste laanbomen tegelijk dood gaan of niet meer veilig zijn, is verjonging belangrijk. Daarbij kiest de gemeente zoveel mogelijk voor soorten die kunnen tegen een veranderend klimaat en die goed zijn voor de biodiversiteit. Zo kunnen inwoners en bezoekers ook in de toekomst blijven genieten van onze laanbomen en van de natuur”.

Snoei op maat en gefaseerde verjonging bomenbestand
Het jaarlijkse onderhoud bestaat uit:

  • Periodiek snoeien op maat en controle op veiligheid. Oudere en minder vitale lanen laat de gemeente vaker snoeien dan jongere en vitalere. Gemiddeld snoeit Circulus-Berkel de bomen een keer per vijf jaar. Ieder jaar gaat het om meer dan 10.000 laanbomen.
  • Het verjongen van het oude boombestand. Slechte en dode risicobomen die gekapt moeten worden, herplant Circulus-Berkel. Waar het veilig kan, oude bomen zoveel mogelijk staan. Slechte delen van lanen vervangt Circulus-Berkel door jonge aanplant van kleine bomen. De inschatting is dat de gemeente elk jaar ongeveer 500 bomen moet laten herplanten. Waar mogelijk helpen inwoners met schoonhouden van boomspiegels en aanbinden van de jonge bomen.
  • Waar genoeg ruimte in de berm is, laat de gemeente elk jaar nieuwe kleine bomen planten. Dat gebeurt uiterlijk een jaar na kap. Als de ruimte in de berm ontbreekt, komen de bomen op een andere plek.

Aanplant 1000 extra jonge laanbomen
In 2022 plant de gemeente 1000 extra nieuwe laanbomen. Daarmee wordt de achterstand in herplant ingehaald. Dat gebeurt op plekken waar de afgelopen jaren door kap gaten in de lanen zijn ontstaan of waar herplant het door de droogte niet heeft gered. De jonge aanplant krijgt regelmatig water.

Soortenmanagementplan vleermuizen
De gemeente werkt volgens het Soortmanagementplan vleermuizen. Het plan geeft inzicht in de verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. En het beschrijft de maatregelen die de gemeente bij de kap van een boom moet nemen om het leefgebied van de vleermuizen in stand te houden. Voorbeelden daarvan zijn delen van lanen in fases verjongen en het plaatsen van vleermuiskasten.    

Meer informatie uitvoering winter 2021-2022
Meer informatie over de verschillende werkzaamheden kunt u lezen op www.circulus-berkel.nl/lochem/gezondebomen. Informatie over het beleid van de gemeente kunt u vinden op www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/natuur/laanbomen-buitengebied.