Groen schoolplein voor 1 op de 3 Gelderse basisscholen

Ongeveer 1 op de 3 basisscholen in Gelderland heeft in de afgelopen 3 jaar met steun van de provincie gezorgd voor meer groen op het schoolplein. Ze hebben onder andere meer bomen en struiken neergezet en gezorgd voor planten en bloemen voor bijen en vlinders. Provincie Gelderland heeft dit samen met IVN Gelderland gedaan. 266 scholen hebben subsidie ontvangen. Dat zijn vooral basisscholen. Er zijn ook middelbare scholen die mee hebben gedaan.

Provincie Gelderland heeft in totaal 5,1 miljoen uitgetrokken voor schoolpleinen met meer bomen en planten. Het geld is nog niet helemaal op: er is nog € 440.000 euro beschikbaar tot het einde van dit jaar. Dat betekent dat nog 25 scholen subsidie kunnen aanvragen. Daarna eindigt de subsidieregeling voor groene schoolpleinen.

Klimmen in bomen
Per school stel de provincie maximaal €17.500 beschikbaar. Scholen doen daarvoor verschillende dingen: tegels eruit en planten, bomen en bloemenmengsels erin. Bij een aantal pleinen is ook gekozen voor natuurlijke, avontuurlijke speeltoestellen en zitjes van boomstronken. Of voor een waterspeeltuin. Gedeputeerde Peter Drenth: “Wat is er nou leuker dan een schoolplein met bomen om in te klimmen en struiken om je in te verstoppen. Scholen hebben nu ook de kans om meer buiten les te geven. Ik hoop van harte dat scholen die nog twijfelen hun kans grijpen om nog mee te doen”, zegt Drenth. “Wij hebben hier als provincie een mooie voorzet gedaan. Het is nu aan anderen om dit verder op te pakken. En dat gebeurt gelukkig ook. Mooi om te zien dat waterschappen en gemeenten hier op inspringen met een eigen regeling.”

Welzijn en gezondheid kinderen
Groene schoolpleinen zijn voor Provincie Gelderland belangrijk omdat ze helpen om verschillende doelen te bereiken. Zo bieden de pleinen meer plek voor vogels en insecten en versterken zo de biodiversiteit in de stad of het dorp. En ze leveren een bijdrage aan het verminderen van hittestress en wateroverlast en het verbeteren van waterinfiltratie door minder afvoer via het riool. Bovendien zijn de groene schoolpleinen fijnere plekken om op te spelen, te bewegen en ook te leren, en dragen ze daarmee bij aan het welzijn en de gezondheid van kinderen.