Werkzaamheden en wegafsluiting N339 Laren – Epse tussen 11 oktober en 19 november

Provincie Gelderland voert tussen 11 oktober en 19 november 2021 groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. De werkzaamheden leiden tot wegafsluitingen en vinden plaats in 2 fasen: tussen 11 oktober en 5 november op de N339 tussen Epse en Harfsen, en tussen 8 en 19 november tussen Harfsen en Laren. Naast het groot onderhoud verbetert de provincie de verkeersveiligheid op de weg.

Werkzaamheden Epse – Harfsen
Van 11 oktober tot en met 5 november vervangt de provincie het asfalt en maakt daarbij de rijstrook voor autoverkeer smaller en de rode fietsstroken breder. Daarnaast verhoogt de provincie bestaande drempels en legt de provincie 9 nieuwe drempels aan. Ook verbetert het zicht op het kruispunt met de Huzarenlaan en de Heideweg, door de aansluitingen haaks op de N339 te maken.

Werkzaamheden Harfsen – Laren
Van 8 tot en met 19 november verbetert de provincie de aansluitingen van de zijwegen op de N339 en verlengt de bushaltes bij de Bieldersteeg. Zo krijgt de bus meer ruimte om veilig te stoppen.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is het werkvak afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. Dit staat met borden aangegeven. Verkeer vanuit Lochem en Laren wordt omgeleid via de N332 en A1 naar Deventer. Verkeer vanuit Epse wordt omgeleid via de N348 richting Zutphen en daarna via de N346 richting Lochem. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. Aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Werken aan de weg en verkeershinder
Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Provincie Gelderland probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op gelderland.nl/n339.