Start groot onderhoud aan Rivierweg (N338) tussen Duiven en Doesburg op 20 september

Provincie Gelderland start op maandag 20 september met het groot onderhoud aan de N338 (Rivierweg) tussen Duiven en Doesburg. Het asfalt wordt op verschillende locaties vervangen en de provincie voert maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden worden in verschillende delen uitgevoerd: deel 1 start op maandag 20 september en loopt tot en met zondag 14 november 2021. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer in beide richtingen gaat via de A12, N336, N338, N317 en A348 en staat met borden aangegeven. Bestemmingsverkeer en fietsers worden lokaal omgeleid met borden langs de weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Deel 2 start in april 2022.

Werkzaamheden vanaf 20 september
Vanaf maandag 20 september voert de provincie groot onderhoud uit aan de N338 tussen de A12 bij Duiven en de rotonde met de N336. Dit deel van de N338 is in verschillende fasen afgesloten voor doorgaand verkeer. Zo blijft de directe omgeving bereikbaar. De provincie voert onderhoud uit aan het asfalt van de rijbaan en de fietspaden en op de rotondes met de Nieuwgraaf, Koestraat, Groenestraat en Zwalmstraat. De fietsoversteken bij zijwegen krijgen rood asfalt, waardoor het fietspad meer opvalt. Daarnaast vervangt de provincie de verharding bij inritten om deze te verduidelijken. Ook vindt onderhoud aan duikers en bruggen plaats.

Werken aan de weg en verkeershinder
Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Provincie Gelderland probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op gelderland.nl/n338.