Lezing klimaatbestendige leefomgeving bij IVN

wolken

Borculo – Over 10 jaar is de aarde ongeveer 1.5 graad opgewarmd. De temperatuur stijgt zelfs sneller dan eerst verwacht. De gevolgen van die opwarming ondervinden we ook hier in de Achterhoek. Langdurige droogte en plensbuien. Alle burgers en boeren hebben daarmee te maken. Provincie, gemeenten en het waterschap nemen maatregelen. Wat het Waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld doet om het water vast te houden of juist kwijt te raken komt Peter Brokke vertellen.

Natuurorganisatie IVN afd Noord-Midden Achterhoek organiseert een avond voor iedereen die hier meer over wil weten. Op dinsdag 28 september zijn leden en niet-leden welkom in Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, 7271 RS Borculo. Inloop 19.00 uur, start lezing 19.30 uur.

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast, hittestress, schade aan groen en funderingen. Naast meer en heviger hoosbuien zijn er door klimaatverandering ook vaker andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte, heviger onweer en hagelbuien. Dit leidt tot wateroverlast op straat, extremere hoogwatersituaties in de grote rivieren, lagere grondwaterstanden, schade aan gewassen en teruggang van de waterkwaliteit. Op 9 augustus 2021 is het klimaatrapport van het IPCC gepubliceerd: de temperatuur stijgt zelfs sneller dan verwacht. De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen.

Voor leden van IVN is de toegang gratis. Niet-leden betalen € 3,00 per persoon. Aanmelden is niet meer nodig, wel een coronapas. Info via de.talpa@kpnmail.nl.