Start werkzaamheden aanleg rotonde N346 Almenseweg 30 augustus

Provincie Gelderland start maandag 30 augustus 2021 met werkzaamheden om het kruispunt op de Lochemseweg/ Almenseweg te vervangen door een rotonde. Deze maatregel verbetert de veiligheid van het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting zaterdag 23 oktober 2021 klaar. Tijdens de werkzaamheden is de Almenseweg dicht. Verkeer wordt omgeleid. De Lochemseweg blijft open voor verkeer.

 Werkzaamheden
Om hinder tot een minimum te beperken voert de provincie het werk in drie fasen uit. Eerst verlegt de provincie de parallelweg ten zuiden van de plek van de nieuwe rotonde. Daarna maakt de provincie vanaf de Lochemseweg twee tijdelijke aansluitingen naar de parallelweg. Vervolgens legt de provincie de rotonde aan. En als laatste verwijdert de provincie de tijdelijke aansluitingen van de Lochemseweg naar de parallelweg.

 Almenseweg 8 weken dicht
Tijdens de gehele periode is de Almenseweg aan 2 kanten dicht, namelijk vanaf de Gazoorweg (Vorden) en de Lage Lochemseweg (Almen). Verkeer van en naar Almen wordt omgeleid via de N826. Verkeer van en naar Zutphen en Vorden wordt omgeleid via de N319.

 Lochemseweg open
De provinciale Lochemseweg N346 tussen Lochem en Zutphen blijft open. Tijdelijke verkeerslichten leiden gemotoriseerd- en landbouwverkeer vanaf de Lochemseweg via de parallelweg om de nieuw aan te leggen rotonde heen. Op de parallelweg staan afscheidingsblokken zodat fietsers en gemotoriseerd verkeer veilig de rijbaan naast elkaar kunnen gebruiken.

Samen houden we het veilig
Het onderhoud en aanpassen van wegen bevordert de verkeersveiligheid. Overlast is niet te vermijden. Weggebruikers kunnen bijdragen aan veiligheid van elkaar en wegwerkers door zich te houden aan een aantal regels: plan de reis op tijd en  zorg voor aangepast rijgedrag. Volg aanwijzingen van verkeersregelaars stipt op. Houd rekening met vertraging en houd rekening met elkaar. Voorkom overlast voor omwonenden door geen sluiproutes te gebruiken. 

 Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op https://www.gelderland.nl/N346-Zutphen-Lochem.nl  Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.