Provincie roepen Rijk op: help ons oppervlaktewateren schoon, veilig en bevaarbaar houden

water

Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk.

Het gaat om een dichtbevolkt gebied waar miljoenen Nederlanders en buitenlandse gasten recreëren. Waterrecreatie is echter geen beleidsterrein op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en oplossing van de problemen in de regio op rijkswater kan niet langer wachten.

De knelpunten ontstaan door veel waterplantengroei in ondiep vaarwater dat daardoor dicht groeit, ook op plekken waar het grote economische schade en onveiligheid oplevert. Vaargeulen moeten worden uitgediept om die veilig te houden en in het Gooi- en Emmeer dreigt de waterkwaliteit danig te verslechteren (onder andere de terugkeer van blauwalg).

Daarom leggen de 4 provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland en samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren (16 gemeenten) deze 3 punten nu voor aan de Tweede Kamer.

Gemeenten en vier provincies, gesteund door waterrecreatie en natuur in een landelijke werkgroep, staan klaar om ééndrachtig afspraken te maken met het Rijk om de problemen op te lossen.

Gelders watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Vrijwel elke recreant die de Gelderse Randmeren bezoekt, komt deze waterplanten tegen. We zouden deze bezoekers graag een nog aantrekkelijker watergebied aanbieden. En daar hebben we serieuze ondersteuning uit Den Haag voor nodig!”