Onderhoud laanbomen gemeente Lochem richt zich op gezond en evenwichtig bomenbestand

boom

Foto; Pixabay

Lochem – De afgelopen vijf jaar onderzochten de gemeente Lochem en Circulus-Berkel via een pilot hoe zij laanbomen in het buitengebied op een betaalbare en duurzame manier konden beheren en onderhouden. Bovendien werkten zij achterstallig onderhoud weg. Doel: een mooi en gezond laanbomenbestand. Er ligt nu een eindevaluatie van de pilot. Daarin staat ook hoe de gemeente het onderhoud wil voortzetten. Het college doet daarvoor een voorstel aan de raad.

Vanaf de winter 2016-2017 liep een vijfjarige pilot om achterstallig onderhoud aan gemeentelijke bomen langs wegen in het buitengebied weg te werken. Wethouder Henk van Zeijts: “Laanbomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en bepalend voor ons landschap. Inwoners en recreanten genieten hiervan, maar laanbomen hebben wel onderhoud nodig. In het verleden gebeurde dat ad hoc, omdat er geen geld was opgenomen in de begroting. Met de pilot is dat veranderd. Er zijn zo’n 52.000 gemeentelijke laanbomen en die hebben we de afgelopen jaren allemaal in handen gehad. Een enorme klus. Ze zijn in kaart gebracht, ingemeten, beoordeeld op boomveiligheid en één keer gesnoeid. Iedere boom kreeg zijn eigen paspoort. Bomen waarvan met snoei de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, zijn gekapt. Deze worden zoveel mogelijk herplant. We willen ervoor zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven genieten van fraaie groene lanen.”

Uitvoering
Omwonenden, dorpsraden, belangengroepen en de Bomenstichting Achterhoek worden geïnformeerd over het onderhoudswerk en betrokken bij de uitwerking van kap en herplant. Circulus-Berkel voert de snoei, kap en herplant uit. Elk jaar maakt Circulus-Berkel een evaluatie. Als het nodig is, stelt de gemeente daarna de werkwijze bij.

Snoei op maat en verjonging bomenbestand
Vanaf aankomende winter (2021/2022) blijft de gemeente de laanbomen structureel beheren en onderhouden. Dat gebeurt aan de hand van ervaringen uit de pilot, gesprekken met belangengroepen en met de Provincie Gelderland. Voor dit structureel onderhoud is elk jaar € 235.000 extra budget nodig.  Hiermee komen de jaarlijkse kosten op  € 455.000. Het jaarlijkse onderhoud bestaat uit:

  • Periodiek snoeien op maat en controle op veiligheid. Oudere lanen snoeit de gemeente vaker dan jongere en vitalere. Gemiddeld blijft dat 1 keer per 5 jaar.
  • Het verjongen van het oude boombestand. Slechte en dode risicobomen die de gemeente kapt, herplant ze zoveel mogelijk. Slechte delen van lanen worden vervangen door jonge aanplant.
  • Waar er voldoende ruimte is, plant de gemeente elk jaar, uiterlijk één jaar na kap terug. Dat gebeurt met jonge bomen in plaats van met jonge scheuten (spillen), inclusief nazorg.

Aanplant 1000 jonge laanbomen
In 2022 plant de gemeente ongeveer 1000 laanbomen. Dat gebeurt op plekken waar de afgelopen jaren door kap gaten in de lanen zijn ontstaan of waar herplant het door de droogte niet heeft gered. De jonge aanplant krijgt regelmatig water. Voor deze aanplant trekt de gemeente € 150.000 uit. 

Soortenmanagementplan vleermuizen
Dit plan voor Lochem is uniek! Het maakt extra maatregelen mogelijk, zoals het ophangen van 660 nestkasten voor vleermuizen. Er staan onder andere ook vliegroutes en verblijfplaatsen in. Vervangen  van delen van lanen kan op basis van de generieke ontheffing in dit plan.

Besluitvorming
De raad bespreekt het raadsvoorstel over de eindevaluatie en herziening van het beleid tijdens de Politieke Avond in juni. Een besluit neemt ze naar verwachting dit najaar.