Extra geld voor cultuur en erfgoed voor alle Gelderlanders

Regio – Cultuur en erfgoed staan onder druk door de Covid-19 pandemie en de genomen overheidsmaatregelen. Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat cultuur en erfgoed in de hele provincie beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners van Gelderland. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om €4,6 miljoen uit te trekken voor maatregelen om te zorgen dat in alle regio’s in Gelderland inwoners in de toekomst toegang hebben en houden tot cultuur en erfgoed.

Daarvoor is een nieuwe manier van werken nodig. Te denken valt aan hoe instellingen hun publiek (opnieuw) kunnen bereiken, hoe ze samen achter de schermen elkaar kunnen versterken en hoe de instellingen kunnen zorgen dat publiek weer actief aan cultuur- en erfgoedactiviteiten kan deelnemen. De belangrijkste maatregel is de komst van een provinciale transitieregeling (€ 3 miljoen). Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkende cultuur- en erfgoedinstelling en makers die op een vernieuwende manier bezig zijn met het bereiken van publiek, samenwerking en het betrekken van publiek bij cultuur- en erfgoedactiviteiten. Daarvoor komt ook een begeleidingsprogramma. Daarnaast komt er geld voor afstemming en coördinatie binnen de regio’s (€ 1 miljoen). En er komt € 600.000 beschikbaar voor het verder uitwerken van de verhalen van onze geschiedenis en identiteit. Dit past ook bij de provinciale plannen voor het museumbeleid, en het beleid voor recreatie en toerisme. 

Gesprekken met 6 regio’s
De maatregelen zijn het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd met alle Gelderse gemeenten over hun toekomstplannen voor cultuur en erfgoed in hun regio. Gemeenten gaven tijdens de gesprekken aan zelf de verantwoordelijkheid te voelen voor hun culturele infrastructuur. Dit vraagt veel van de gemeenten. De mogelijkheid voor gemeenten om vervolgens ook nog te investeren in innovatie en een nieuwe werkwijze is lastig. Ook omdat dit vaak over grenzen van instellingen en gemeenten heen gaat. Daarvoor vragen zij hulp van de provincie.

Goed en toegankelijk aanbod
Met deze maatregelen verwacht Provincie Gelderland snel in te kunnen spelen op vragen die vanuit de regio’s worden gesteld en die passen bij de uitgangspunten van het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid. Gedeputeerde Peter Drenth: “We helpen nu zowel de sectoren als de gemeenten stappen te zetten om te dit voor elkaar te krijgen. En zo dragen we bij aan een goed en toegankelijk aanbod van cultuur en erfgoed voor al onze inwoners. Om te ontdekken, te leren, en om van te genieten”.

Noodpakket
De gesprekken, gevoerd onder leiding van Cultuur Oost, zijn onderdeel van de noodmaatregelen van vorig jaar waarmee de provincie de cultuur en erfgoed sector heeft ondersteund.  Voorafgaand aan de gesprekken met de regio’s heeft Provincie Gelderland als voorwaarde meegegeven dat de plannen gericht moeten zijn op verduurzaming van de culturele infrastructuur. Dat heeft uiteindelijk geleid tot zes regionale plannen van de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek, 025 (Arnhem/Nijmegen), Noord-Veluwe, FoodValley (Gelderse Vallei) en Rivierenland. 

Snel handelen
Met de 4,6 miljoen wil de provincie aan de slag om nu gelijk stappen te maken. Drenth: “We willen niet wachten. Dat kan ook niet: Covid-19 vraagt om snel handelen en regelmatig aanpassen. Zo zorgen we voor een sterke sector, die klaar is voor de toekomst. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we niet alles kunnen uitvoeren. Daarvoor is geen budget en niet alles past bij onze rol. We blijven in gesprek met de regio’s”.