Dinie Rouwenhorst Lid in de Orde van Oranje Nassau

muziek

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft op donderdag 25 maart 2021 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Dinie Rouwenhorst-van de Put. Dit gebeurde tijdens een digitale bijeenkomst van Muziekvereniging Juliana Almen. Dinie Rouwenhorst is ruim 50 jaar muzikant bij deze vereniging. Ook neemt zij afscheid als voorzitter.

Dinie Rouwenhorst werd al jong lid van Muziekvereniging Juliana. Vanaf 1 april 1965 begon zij te spelen op het euphonium en ze is hier nooit mee opgehouden. Dinie Rouwenhorst zet zich in als vrijwilligster bij alle evenementen, repetities en concerten. Ook is zij te vinden bij acties, zoals het ophalen van oud papier, de potgrondactie, de snuffelmarkt en de werving van donateurs.

Bestuur
Op 11 februari 1999 treedt Dinie toe tot het bestuur waar ze enkele keren als voorzitter wordt gekozen. Naast haar drukke bestuurstaken houdt ze alle ontwikkelingen in de muziekwereld bij en het reilen en zeilen bij andere verenigingen. Dankzij haar netwerk vindt ze altijd gastspelers voor Juliana. Op vergaderingen en bijeenkomsten onderhoudt zij de contacten en daardoor kent ze ieders lief en leed. In het jubileumjaar 2019 bestond Juliana 110 jaar. Dorpsdichter Dorine Boerboom maakte toen speciaal een gedicht voor Dinie. Hieruit blijkt hoeveel zij betekent voor de vereniging en de gemeenschap! Dinie is een gedreven leider met veel vakkennis. Ze heeft oog voor detail, is empatisch, weet anderen te enthousiasmeren, heeft een tomeloze energie en een geniaal geheugen. Men zegt niet voor niets: “Ze staat altijd aan” en “Juliana is Dinie en Dinie is Juliana”. Op 24 juni 2021 stopt Dinie als voorzitter van Juliana. Na haar aftreden blijft ze een adviserende rol spelen. Ook gaat ze dan met vol enthousiasme de muziekbibliotheek en het archief op orde brengen.

Initiatieven
Dinie zette veel in gang, waaronder het opzetten van de website in 2003 samen met haar man Bertus. Tot op heden werken zij samen aan het verbeteren van de actualiteit van de website. Dat leidde in 2018 tot het muzikale project Brel en Brass met Micheline van Hautem in de Schouwburg Lochem. Ook was Dinie initiator en trekker van het muziekstuk Ode aan de Berkel. Dat werd in 2009 bij het 100-jarig jubileum van Juliana opgevoerd. Dinie zorgde er ook voor dat leden die 12,5 jaar muzikant zijn, ook een onderscheiding krijgen.

Stichting Muziekgolf
In 2007 was Dinie mede-initiator van Stichting Muziekgolf, een samenwerkingsverband van 7 muziekverenigingen binnen de gemeente Lochem. Zij was actief betrokken bij het project  ‘Meer muziek in de klas’, dat heeft geleid tot ondertekening van een convenant. Als bestuurslid is zij ook een belangrijke promotor van de amateurmuziekbeoefening binnen en buiten de gemeente.

Voor de mensen om haar heen
Dinie leeft niet alleen voor de muziek maar ook voor haar medemens. Van 1970 tot 1976 was ze jeugdleider bij meisjesclub Nana, onderdeel van het Almense jeugdwerk. Ook was ze in de jaren ‘90 vrijwilligster bij de medezeggenschapsraad van het Isendoorn College in Warnsveld. Vanaf de jaren ‘80 zet zij zich in als mantelzorger voor familie, vrienden en buurtgenoten. Vanaf 2014 gaat haar grootste zorg en liefde uit naar haar moeder van 100 jaar.

Kapittel voor de Civiele Orden
Dinie Rouwenhorst-van de Put wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De maatschappelijke betekenis, de impact en uitstraling van de activiteiten van mevrouw Rouwenhorst-van de Put, zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.