Uw ideeën over de toekomst van Lochem

lochem

Foto: Extra nieuws

Lochem – Inwoners dachten mee over de omgevingsvisie en het beleid voor zon en wind In november en december 2020 vroegen we inwoners, ondernemers, jongeren, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lochem. Hoe willen zij wonen en leven in onze gemeente en welke kansen, ideeën en ontwikkelingen zien zij? De resultaten worden meegenomen in de omgevingsvisie. Daarnaast is het belangrijke informatie om beleid te maken voor het opwekken van energie met zon en wind.

Inwoners geven de gemeente een 7,9
Inwoners en ondernemers konden online een vragenlijst invullen net zoals het inwonerspanel Lochem Spreekt! In totaal hebben 1383 inwoners de vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt dat inwoners het wonen en werken in de gemeente Lochem waarderen met gemiddeld een 7,9. Inwoners waarderen de rust, de natuur en de omgeving in zijn algemeen. Meer aandacht moet uitgaan naar betaalbare woningen, verbetering van de infrastructuur en het onderhoud van groen. In de bijlage treft u factsheet met een samenvatting van de resultaten.

Ook jongeren dachten mee
Voor de basisschoolleerlingen organiseerden we een tekenwedstrijd en wethouder Bert Groot Wesseldijk ging in gesprek met ‘Enjoy Lochem’, de jongerenraad in oprichting. Naast het invullen van een vragenlijst gingen zij in gesprek met de wethouder over de thema’s die bij hen spelen.

Reageren op de houtskoolschets
Van de omgevingsvisie is een eerste schets gemaakt. De zogenaamde houtskoolschets. Belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties vroegen we om een reactie op de houtskoolschets van de omgevingsvisie. Ruim 30 stakeholders hebben daarop gereageerd. De belangrijkste resultaten van de vragen en beantwoording van de stakeholders vindt u in
de inspraaknota houtskoolschets op www.lochem.nl/omgevingswet.
Zonneparken en windmolens in de gemeente Lochem Eén van de onderwerpen in de omgevingsvisie is het opwekken van energie met zon en wind.

Wat vinden inwoners belangrijk als het gaat om energieopwekking via zonnepanelen en windmolens?
Mensen konden hiervoor een vragenlijst invullen. Ook zijn er inwoneravonden geweest waar 265 inwoners aan hebben deelgenomen. Op 24 maart laten we tijdens een terugkomavond zien wat we met de inbreng van de inwoners hebben gedaan. Zij krijgen dan de gelegenheid om te reageren. De verslagen, video’s van de avonden en antwoorden op de vragen die zijn gesteld vindt u terug op https://www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/energie/windenergie. In de bijlage treft u een
factsheet met een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst

Hoe nu verder?
De uitkomsten zijn voor ons heel belangrijk om een begin te maken met de omgevingsvisie. Dit najaar gaan we in de verschillende kernen met u in gesprek over wat deze thema’s voor uw gebied betekenen. Hoe we dat gaan doen hangt af van de coronamaatregelen. We houden u op de hoogte!

Meer weten?
Meer weten over wat we hebben gedaan om input op te halen voor de omgevingsvisie? Kijk op www.lochem.nl/omgevingswet onder het kopje denk mee. Voor informatie over het beleid voor zon en wind kijk op https://www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/energie/windenergie of stuur een mail naar windenzon@lochem.nl.