Succesvolle pilot Powervrouwen afgerond

Overhandiging van de certificaten via Zoom., met een aantal van de powervrouwen en jobcoaches, als ook Willem Buunk wethouder en Youssef Kadi beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst.

Alle vrouwen die mee hebben gedaan aan het traject Powervrouwen hebben woensdag 9 maart een certificaat ontvangen. Wethouder Buunk reikte deze uit via Zoom. De pilot is een succes: meer dan de helft van de vrouwen heeft inmiddels (vrijwilligers)werk, een opleiding of een stage gevonden.

Wethouder Buunk is erg enthousiast over de opzet van deze training en bijzonder trots op het mooie resultaat van deze powervrouwen. Dertig vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten hebben een jaar lang bijeenkomsten gevolgd over participeren in Nederland. De vrouwen kregen een groepstraining gecombineerd met individuele ondersteuning. Het doel was (arbeids)participatie en het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn in Nederland. Doordat de vrouwen in een gelijke situatie zitten hebben ze begrip voor elkaar en kunnen ze elkaar helpen zichzelf te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn onder andere: positief denken en zelfvertrouwen, opvoedingsvragen, combineren van werk en zorg, gezondheid, opleiding en werken in Nederland. Naast de groepsbijeenkomsten is elke deelneemster gekoppeld aan een jobcoach, die hielp bij het vinden van een baan, werkervaringsplaats of stage.

Toen vanwege de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, zijn de bijeenkomsten via Zoom voortgezet. De individuele jobcoach heeft de deelneemsters hierbij geholpen en er is niemand uitgevallen.

De gemeenten Bronckhorst en Berkelland hebben in 2019 een plan ingediend voor extra hulp aan de groep nareizende vrouwelijke migranten, die in het huidige systeem snel uit het zicht raken van instanties. Omwille van snelheid en druk vanuit de Participatiewet, ligt de focus bij het vinden van een baan vaak op de man. In oudere groepen migranten zien we dat vrouwen daardoor onvoldoende geïntegreerd raken.

Momenteel voert Bronckhorst gesprekken over het vervolg van dit project.