Rechter bepaalt: paden en wegen over kasteelcomplex kasteel Vorden vrij en openbaar toegankelijk

Vorden – Afgelopen jaren heeft de gemeente met de eigenaresse van kasteel Vorden veel gesprekken gevoerd over de toegankelijkheid van de wegen en paden over het kasteelcomplex voor voetgangers. Hierover zijn bij de verkoop van het kasteel in 2005 en later in 2006 en 2019 afspraken gemaakt met de eigenaresse van het kasteelcomplex. Omdat beide partijen een verschillende uitleg aan de gemaakte afspraken gaven, is besloten om de zaak aan de rechter voor te leggen.

Toegankelijk voor wandelaars
Onlangs bepaalde de rechtbank Gelderland dat het standpunt van de gemeente juist is en dat het de eigenaresse van het kasteelcomplex niet toegestaan is om de vrije en openbare toegankelijkheid van de paden en wegen over het kasteelcomplex voor (wandelend) publiek op enige wijze te belemmeren. Daarmee bestaat nu duidelijkheid over de uitleg van hetgeen is overeengekomen.

Het kasteel en het terrein vanaf de voorkant van beide bruggen op het complex is de privéruimte van de bewoners. Het staat de eigenaresse van het kasteel vrij om het bezichtigen van het kasteel (van binnen) te beperken tot de zomervakantie of daarvoor betaling te verlangen.

Restricties
Hoewel de paden dus voor wandelaars toegankelijk zijn, gelden wel een paar restricties. Fietsers en honden zijn op het kasteelcomplex niet toegestaan. De gemeente vraagt daarnaast aan iedereen die het kasteelcomplex betreedt om dit te doen met respect voor de omgeving en het eigendom en de privacy van de eigenaresse van het kasteel.