1500 mensen aan het werk met Smart-Covid 19

Ondernemers helpen om hun mensen aan het werk te houden in de het hoofd te bieden. Ik ben blij dat we met Smart-Covid 19 een bijdrage hebben kunnen leveren aan de om- en bijscholing van hun medewerkers, waardoor veel mensen hun baan hebben kunnen houden in deze moeilijke tijd.’

Smart-Covid19

Met  Smart-Covid 19 stelde provincie Gelderland in mei 2020, tijdens de eerste chaotische fase van de crisis, 1,5 miljoen euro beschikbaar om snel in actie te komen. Ondernemers konden 25.000 euro aanvragen voor een actieplan om hun personeel aan het werk te houden of bedrijfsprocessen te verbeteren. Smart-Covid 19 is aanvullend op het landelijke steun- en herstelpakket met als doel het behoud van arbeidsplaatsen, duurzame inzetbaarheid door om- en bijscholing en het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers.

Om– en bijscholing

Vanuit de regeling konden 69 actieplannen worden gefinancierd waar 1500 medewerkers gebruik van hebben gemaakt. Ruim 3 van de 5 werkgevers investeerden in om- of bijscholing van medewerkers. Zo werden de digitale vaardigheden van werknemers opgeschroefd of werd het mogelijk om mensen uit de ene bedrijfstak in te zetten in een andere. Verder zette de helft van de werkgevers de subsidie in voor digitalisering van het bedrijf en 1 op de 3 om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderde omstandigheden. 

Online Werkbezoek

Vrijdagmiddag bezoekt Peter Kerris twee bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de Smart-Covid regeling. VEVR uit Barneveld is een reclamebedrijf dat zich o.a. heeft gespecialiseerd in standbouw. Vanwege de crisis zijn alle evenementen, beurzen en congressen afgelast. Met  Smart Covid heeft het bedrijf 7 standbouwers bijgeschoold waardoor zij ook kunnen worden ingezet bij de designafdeling van het bedrijf.

Wend- en weerbaar

VB-Airsuspension uit Varsseveld ontwikkelt luchtvering voor bedrijfswagens, ambulances en campers. Covid19 zorgde ervoor dat veel autofabrikanten moesten sluiten en orders werden uitgesteld of geannuleerd. Met de Smart-Covid regeling heeft het bedrijf zijn bedrijfsproces aangepast waardoor ze sneller en goedkoper nieuwe producten kunnen ontwikkelen. Door hun medewerkers om- en bij te scholen zijn ze nu multidisciplinair inzetbaar, waardoor ze wendbaarder en weerbaarder zijn.

De werkbezoeken zijn digitaal met in achtneming van de coronavoorschriften. Peter Kerris: ‘Mooi om zien dat bedrijven zich zo snel hebben aangepast aan het online werken dat deze werkbezoeken ook kunnen doorgaan in deze moeilijke tijd’.