Voorbereiding werkzaamheden Verruiming Twentekanalen in volle gang

Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit betekent dat de uitvoering van de verruiming is gestart.

Voordat de aannemer in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk start, vinden er meerdere voorbereidende werkzaamheden plaats.

De eerste onderzoeken Twentekanalen

In voorbereiding op de werkzaamheden rond de verruiming van de Twentekanalen vinden er diverse onderzoeken plaats. Een van de onderzoeken is het verrichten van aanvullend grondonderzoek. De aannemer krijgt zo meer inzicht in de samenstelling van de bodem. Begin 2021 wordt er ook gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om de bagger werkzaamheden veilig uit te voeren worden verdachte locaties vooraf onderzocht om te bepalen of er sprake is van een explosief. Ook starten we met het onderzoek naar de kabels en leidingen in de bodem.

Verlenging vergunning Wet besluit natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De uitstoot en neerslag van stikstof valt ook onder deze wetgeving. De uitstoot van stikstof heeft op dit moment veel aandacht, sinds het moment dat de Raad van State een streep door de regeling heeft gezet.

Het project Verruiming Twentekanalen heeft hier ook mee te maken. Onze werkzaamheden veroorzaken tijdens de realisatiefase ook uitstoot van stikstof. Hiervoor was al in 2016 een vergunning voor verleend. Deze vergunning liep zou eind 2021 aflopen. De werkzaamheden aan de Twentekanalen duren echter tot eind 2022. Onlangs is de vergunning verlengd.

In de aanloop naar deze verlenging was het ook mogelijk om de wijze van uitvoeren te verbeteren, waardoor we minder stikstof wordt uitgestoten dan in 2016 was voorzien. De verruiming van de Twentekanalen zorgt ook op de lange termijn voor een vermindering van de uitstoot van stikstof. Dit komt omdat straks grotere en zwaarder beladen schepen over de Twentekanalen kunnen varen, waardoor er per dag 900 vrachtwagens minder over de snelweg A1 rijden. Zo draagt het project bij aan een duurzame wijze van vervoer.