Verbetering trein en busverkeer over de grens vordert gestaag

Provincie Gelderland werkt samen met haar Duitse partners aan het verbeteren van het trein-en busverkeer over de grens waaronder een buslijn tussen Aalten en Bochelt, de buslijn Arnhem/Kleve en het plaatsen van OV-chipkaartpaaltjes op de stations Elten en Emmerich. Ook is er onderzoek gedaan naar een extra stop op station Duiven en Westervoort door de Albelliotrein (RE19) : Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer: “Grensoverschrijdend openbaar vervoer vergroot voor veel mensen de kans op werk en studie. De wens voor de ov-chipkaartpaal op een Duits station kwam van een inwoner uit Netterden bijvoorbeeld, die wens bleek breder te leven. Dus die hebben we opgepakt. Ook in de regio Nijmegen hoor ik regelmatig van studenten en forensen de roep om beter grensoverschrijdend openbaar vervoer.”

RE19 Arnhem – Düsseldorf (Treindienst):

Sinds 6 april 2017 rijdt de RE19 ieder uur tussen Arnhem en de Duitse grens en v.v. De lijn loopt goed. De trein maakt een stop op station Zevenaar. Een grote wens is dat er OV chippalen komen op de stations Elten en Emmerich en extra stops op Duiven en Westervoort. Het mogelijk maken van de OV chipalen vordert wel, maar langzamer dan gehoopt. Nu wordt er gewerkt aan een afspraken over de vergoeding voor de inkomsten die Albellio misloopt als mensen de Nederlandse OV-chipkaart gebruiken en de controle op de OV-chipkaart.

ProRail heeft een analyse gemaakt naar de stops op Duiven en Westervoort Hieruit kwam dat er te beperkte ruimte is op het spoor. Daarnaast is de tijd ook zeer krap tussen de regionale trein van Breng en Arriva en de RE19. De enige optie is nog een aanpassing van de treintijden in Duitsland. Het lijkt er dus op dat deze regionale wens niet op korte termijn te realiseren is.

Nijmegen – Kleve (Busdienst):

De lijndienst SB58 rijdt nu 1x per uur tussen Kleve en Nijmegen. In de spits rijdt er ieder half uur een bus. In de regio leeft de wens om deze busdienst te verbeteren. Samen met Euregio, Niag en de VRR wordt er nu gekeken naar mogelijkheden voor meer busdiensten ook buiten de spits. Een complicerende factor is dat er voor een snellere verbinding in Duitsland bushaltes moeten vervallen. Dat is in Duitsland juridisch niet mogelijk. Wel heeft het Verkeersministerie van Duitsland onlangs extra geld toegezegd voor het verbeteren van snelbusverbindingen. De VRR waar de lijn Nijmegen–Kleve onder valt maakt nu een plan voor dit extra geld. “Aan Niag hebben we gevraagd de extra kosten inzichtelijk te maken voor een halfuur dienst. Zodra deze gegevens bekend zijn kan gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. We werken goed en constructief samen met onze Duitse partners. Maar de regels en budgetten verschillen wel. Dat maakt dat we soms een lange adem nodig hebben om zaken te realiseren. Maar de ambitie aan beide zijden van de grens is er zeker.” Aldus Jan van der Meer.

Aalten – Bocholt (Busdienst):

Tussen december 2017 en mei 2018 heeft de lijndienst C11 tussen Bocholt en Aalten als proef gereden. De reacties van reizigers, bedrijven en gemeenten waren positief. Zo positief dat provincie Gelderland en Kreis-Borken de ambitie hebben uitgesproken om een permanente busdienst te realiseren. Deze buslijn moet in april 2021 starten. Er wordt nu gewerkt aan een route en de dienstregeling en het budget.

Winterswijk – Barlo (Busdienst):

De lijn T10 Barlo-Winterswijk is een Anrufbus (Belbus). Vanuit het buurtschap Woold-Winterswijk is een verzoek gedaan voor een extra halte. Dit is een halte bij het verenigingsgebouw ‘Juliana’. De extra halte bij het verenigingsgebouw Juliana gaat de kern Woold bij Winterswijk beter ontsluiten, draagt bij aan de leefbaarheid en is ook een goede halte voor toeristen om uit te stappen en het mooie buitengebied te bezoeken. Er is nog wat informatie van de vervoerder nodig, maar daarna kunnen de werkzaamheden starten en kan de halte worden gebruikt.