Wat vindt u van het ondernemersklimaat in de gemeente Lochem?

Lochem – Ondernemer in de gemeente? Sinds dit voorjaar kunt u een paar keer per jaar digitaal meedenken via het Lochemse Zaken Panel. De tweede vragenlijst staat nu voor u open. Meedoen kan tot en met 15 oktober.

De vragen gaan over het ondernemersklimaat in de gemeente Lochem.
• Wat zijn voor u belangrijke kwaliteiten van de gemeente waar u onderneemt?
• Hoe zou u de gemeente Lochem als vestigingsplaats kunnen aanbevelen bij andere ondernemers?
• En mist u iets in het ondernemersklimaat in de gemeente Lochem?

Toekomstplannen
Ook hoort de gemeente graag van ondernemers hoe zij tegen de toekomst aankijken. En hoe zich dit vertaalt in plannen. Deze informatie helpt de gemeente om waar dat kan aan te sluiten op wensen.

Meedenken in het panel
Wilt u nu en in de toekomst meedoen aan het panel? Bezoek dan www.lochemsezakenpanel.nl. Onderzoeksbureau Moventem voert het onderzoek uit. Het onderzoek staat open voor ondernemers vanaf vandaag 23 september 2020 tot en met 15 oktober 2020.