Lochem Spreekt: tweede peiling meldingen en vragen over de openbare ruimte Zijn inwoners tevreden over de afhandeling van hun meldingen of vragen?

Lochem – Van woensdag 16 september tot 4 oktober 2020 kunnen deelnemers hun mening geven over het afhandelen van meldingen en vragen over de openbare ruimte. Dat kan via inwonerpanel Lochem Spreekt. Inwoners hebben dezelfde vragenlijst in december 2019 ook kunnen invullen. Door de lijst twee keer voor te leggen, willen de gemeente en Circulus-Berkel onderzoeken of de dienstverlening is verbeterd.

Enkele voorbeelden van vragen die inwoners kunnen hebben over de openbare ruimte: iemand ziet dat in zijn straat een stoeptegel los ligt. Of hij heeft een vraag over het groenonderhoud in zijn buurt. Weet hij dan dat hij daarvoor bij Circulus-Berkel terecht kan en hoe hij contact krijgt? Heeft hij al eens contact met Circulus-Berkel gehad over een melding of vraag? Dan horen we ook graag wat hij daarvan vond. Reacties helpen Circulus-Berkel en de gemeente om te meten hoe inwoners deze dienstverlening ervaren.

Inwoners hebben dezelfde vragenlijst in december 2019 ook ingevuld
De afgelopen jaren ontwikkelde Circulus-Berkel zich tot een professionele partij voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Via Lochem Spreekt onderzoeken de gemeente en Circulus-Berkel of de dienstverlening in 2020 is verbeterd. Bijvoorbeeld door het werken op beeldkwaliteit en met vaste teams in een vast gebied. Daarnaast is ‘melden op de kaart’ ingevoerd; inwoners volgen daarbij de afhandeling van hun melding op de kaart van Lochem.

Hoe meer mensen meedoen aan Lochem Spreekt, hoe beter
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter!

Aanmelden en invullen van een vragenlijst gaat eenvoudig
Heeft iemand zich aangemeld op www.lochemspreekt.nl? Dan ontvangt hij binnen enkele dagen een e-mail met een link naar het onderzoek. Aanmelden is gratis. Een panellid ontvangt gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Per keer beslist een deelnemer of hij wilt meedoen. Hij ontvangt altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail en hoort wat de gemeente daarmee doet.