Gesprek over Regionale Energiestrategie hervat na pauze door coronacrisis

Zutphen – Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met
bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de Cleantech Regio samen
gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In maart 2020 was de Concept RES klaar.
De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers.
Door de coronacrisis was het niet mogelijk om bijeenkomsten op persoonlijke en interactieve manier
aan te gaan. Daarom werd gezamenlijk besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus ziet de
Cleantech Regio weer mogelijkheden het gesprek aan te gaan. Dankzij de inzet van digitale
hulpmiddelen in combinatie met bijeenkomsten kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en –
doen.

Bijeenkomsten Concept RES gemeente Zutphen
Gemeente Zutphen organiseert in september twee inwonersavonden. Inwoners van de gemeente Zutphen
krijgen dan verdere uitleg over de Concept RES en zij kunnen in gesprek met onder andere de gemeente en de
regio. Eerder wilde de gemeente vóór de zomervakantie een aantal bijeenkomsten organiseren, maar vanwege
de coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. Wethouder Harry Matser: “Ik vind het belangrijk dat
inwoners kunnen meepraten over de plannen in onze gemeente. Helaas moest er door de beperkingen ook een
streep door onze geplande bijeenkomsten. Daarom ben ik blij dat we in september met elkaar in gesprek
kunnen en dat het organiseren van bijeenkomsten op locatie weer mogelijk is.” De definitieve data van de
bijeenkomsten in september worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Concept RES
In de Concept RES is beschreven waar, waarom en hoe we in onze regio in de komende jaren met energie uit
wind en zon een forse vermindering van CO2 willen realiseren. Op het digitaal RES-platform vindt u de
complete Cleantech Regio Concept RES. Ook staan hier binnenkort alle data en mogelijkheden om mee te
praten. Alle gemeenten bieden de mogelijkheid om een reactie te geven, zowel tijdens een van de vele
bijeenkomsten, als via het digitaal RES-platform. De gesprekken en (digitale) bijeenkomsten hierover zijn
van 1 augustus tot begin 2021. Deze zijn bedoeld om reacties op te halen op de Concept RES. Deze reacties
worden regionaal verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES.

Een duurzame samenleving in een duurzaam landschap
Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven gemeenteraden in onze regio over de definitieve RES besluiten: het
stappenplan waarmee we in onze regio de overgang maken naar schone energie. De definitieve RES is gericht
op de productie van duurzame energie door zon en wind. Ook gaat de RES in op warmte. Dat gaat een grote
impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar
we voorzichtig mee om willen en moeten gaan.

De definitieve RES bieden we als regio aan het Rijk aan op 1 juli 2021. Samen met de definitieve
energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s moet dat leiden tot bijna de helft minder CO2-uitstoot in
2030. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste
technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.