Nieuwe locatie voor brandweerkazerne Almen in beeld

Almen – Uit onderzoek blijkt dat Dorpsstraat 2b niet geschikt is voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen. Een teleurstellende uitkomst. Wel is er een nieuwe, geschikte locatie in beeld gekomen naast het voetbalveld in Almen. Het college heeft besloten de grond aan te kopen, met als ontbindende voorwaarde dat de raad instemt. Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de nieuwe locatie en het krediet te verhogen.

Een nieuwe locatie is gevonden. De eigenaar van de grond naast het voetbalveld in Almen wil een deel van zijn grond verkopen. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat deze plek heel geschikt is. De brandweer kan er snel en veilig uitrukken. Ook voor de vrijwilligers is de ligging gunstig.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “De mogelijkheden voor nieuwbouw in Almen leken uitgeput, totdat deze nieuwe plek werd aangedragen vanuit het dorp. Dat de kazerne hier goed kan worden ingepast, stemt hoopvol. De brandweer en het dorp hebben alle belang bij de nieuwbouw en ik hoop dan ook op steun voor deze plek”.

Vorige zomer startte een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van Dorpsstraat 2b. Onderzoek op het gebied van ruimte, verkeer, geluid, bestemming en financiële haalbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat er voor de verkeersveiligheid een extra ontsluiting nodig is. Daarnaast stelt de eigenaar van de hoogspanningskabel nu aanvullende eisen. Dit alles zorgt voor teveel risico’s en te hoge kosten.

Aanwonenden en het dorp, verenigd in VAB Almen, zijn per brief geïnformeerd. Voor verdere stappen kunnen worden gezet, is er na het zomerreces eerst een raadsbesluit nodig. Als de raad akkoord is, nodigt de gemeente belanghebbenden uit voor een informatiebijeenkomst.